วัตถุดิบในการผลิตชุดเกราะเวสเปอร์ S84

เซ็ทเกราะหนักเวสเปอร์(ขออนุญาตนำภาพจาก http://www.pressL2.com ของเจ๊บอสมาประกอบครับ)

https://i0.wp.com/img35.imageshack.us/img35/5392/va1g.jpg

เฮลเม็ทเวสเปอร์
เสื้อเกราะเวสเปอร์
กางเกงเวสเปอร์
ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์
บูทเวสเปอร์
โล่เวสเปอร์
 
 
เสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19
ทั่งอาร์คสมิธ จำนวน 3
มิธริลสังเคราะห์ จำนวน 435
อโซเฟ จำนวน 290
โอริคัลคุม จำนวน 73
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 201
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 35
 
 
กางเกงเวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – กางเกงเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้นส่วนกางเกงเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19
ทั่งอาร์คสมิธ จำนวน 2
มิธริลสังเคราะห์ จำนวน 270
อโซเฟ จำนวน 180
โอริคัลคุม จำนวน 45
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 125
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 22
 
 
เฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19
แม่พิมพ์เรโอริน จำนวน 1
หนังชั้นดี จำนวน 510
อโซเฟ จำนวน 51
โอริคัลคุม จำนวน 26
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 76
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 13
 
ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19
แม่พิมพ์วอร์สมิธ จำนวน 1
หนังชั้นดี จำนวน 210
หนังกลับชั้นดี จำนวน 126
อโซเฟ จำนวน 42
โอริคัลคุม จำนวน 21
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 50
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 9

 

บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – บูทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้นส่วนบูทเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19
แม่พิมพ์วอร์สมิธ จำนวน 1
หนังชั้นดี จำนวน 210
หนังกลับชั้นดี จำนวน 126
อโซเฟ จำนวน 42
โอริคัลคุม จำนวน 21
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 50
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 9
โล่เวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – โล่เวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19
แม่พิมพ์โรเอริน จำนวน 1
มิธริลสังเคราะห์ จำนวน 114
หนังชั้นดี จำนวน 38
อโซเฟ จำนวน 38
หินโคกส์สังเคราะห์ จำนวน 38
โอริคัลคุม จำนวน 19
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 50
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 9
 
 
เซ็ทเกราะหนังเวสเปอร์

https://i2.wp.com/img9.imageshack.us/img9/9823/va2t.jpg

เฮลเม็ทหนังเวสเปอร์

เสื้อเกราะหนังเวสเปอร์
สนับเพลาเวสเปอร์
ถุงมือหนังเวสเปอร์
บูทหนังเวสเปอร์
  เสื้อเกราะหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19
ทั่งอาร์คสมิธ จำนวน 3

หนังชั้นดี จำนวน 770
เส้นใยโลหะ จำนวน 462
อโซเฟ จำนวน 77
โอริคัลคุม จำนวน 154
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 152
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 26
สนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – สนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19
ทั่งอาร์คสมิธ จำนวน 3
หนังชั้นดี จำนวน 470
เส้นใยโลหะ จำนวน 282
อโซเฟ จำนวน 94
โอริคัลคุม จำนวน 47
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 96
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 16

 

เฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19
แม่พิมพ์เรโอริน จำนวน 1
หนังชั้นดี จำนวน 510
อโซเฟ จำนวน 51
โอริคัลคุม จำนวน 26
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 76
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 13

 
 
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19 แม่พิมพ์วอร์สมิธ จำนวน 1
หนังชั้นดี จำนวน 210
หนังกลับชั้นดี จำนวน 126
อโซเฟ จำนวน 42
โอริคัลคุม จำนวน 21
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 50
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 9

 

บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19
แม่พิมพ์วอร์สมิธ จำนวน 1
หนังชั้นดี จำนวน 210
หนังกลับชั้นดี จำนวน 126
อโซเฟ จำนวน 42
โอริคัลคุม จำนวน 21
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 50
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 9
  เซ็ทคลุมเวสเปอร์

https://i2.wp.com/img27.imageshack.us/img27/9973/va3wk.jpg

วงแหวนเวสเปอร์

เสื้อชั้นนอกเวสเปอร์
กางเกงชั้นนอกเวสเปอร์
ถุงมือเวสเปอร์
รองเท้าเวสเปอร์

 

เสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – เสื้อเชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้่นส่วนเสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19
แม่พิมพ์เรโอริน จำนวน 1
หนังชั้นดี จำนวน 770
เส้นใยโลหะ จำนวน 462
อโซเฟ จำนวน 154
โอริคัลคุม จำนวน 77
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 152
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 26

 

กางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก

คู่มือผลิต – กางเกงเชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้่นส่วนกางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19
แม่พิมพ์เรโอริน จำนวน 1
หนังชั้นดี จำนวน 470
เส้นใยโลหะ จำนวน 282
อโซเฟ จำนวน 94
โอริคัลคุม จำนวน 47
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 96
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 16

 

วงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก

คู่มือผลิต – วงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1
ชิ้นส่วนวงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19

แม่พิมพ์เรโอริน จำนวน 1
หนังชั้นดี จำนวน 470
อโซเฟ จำนวน 51
โอริคัลคุม จำนวน 26
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 76
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 13

 
รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1 ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19 แม่พิมพ์วอร์สมิธ จำนวน 1
หนังชั้นดี จำนวน 210

หนังกลับชั้นดี จำนวน 126
อโซเฟ จำนวน 42
โอริคัลคุม จำนวน 21
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 50
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 9

สัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – สัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก (60%) จำนวน 1 ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก จำนวน 19 แม่พิมพ์เรโอริืน จำนวน 1
หนังชั้นดี จำนวน 38

มิธริลสังเคราะห์ จำนวน 114
หินโคกส์สังเคราะห์ จำนวน 38
อโซเฟ จำนวน 38
โอริคัลคุม จำนวน 19
คริสตัล ระดับ – S จำนวน 50
หินพลอย ระดับ – S จำนวน 9

Advertisements

One response to “วัตถุดิบในการผลิตชุดเกราะเวสเปอร์ S84

 1. ยานอนหลับโดมิคุม มิถุนายน 17, 2014 ที่ 5:38 pm

  สวัสดี สวัสดี มี เพียง กลายเป็น ตระหนักถึง แจ้งเตือนไปยัง บล็อกของคุณผ่าน ทาง Google และพบ
  ว่า มันเป็น เป็น จริงๆ ข้อมูล
  ผม จะ จะ ระวังบรัสเซลส์ ฉัน
  จะ จะขอบคุณ ถ้าคุณยังคง
  นี้ ในอนาคตอัน หลาย คน จะได้รับประโยชน์ จาก การเขียนของคุณ ไชโย!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: