ทักษะใหม่และการเปลี่ยนแปลงทักษะเดิม

ในแพชไฮไฟว์ 1 ได้เพิ่มทักษะใหม่และแก้ไขทักษะเดิม ได้แก่

 

1. ทักษะใหม่

Shield Strike Lv 40

อาชีพ: Dark Avenger, Paladin, Temple Knight Shillien Knight

โจมตีศัตรูด้วยโล่ อานุภาพ 833 (Lv 1) – 4,640 (Lv 25)


Challenge for Fate Lv 83

อาชีพ: Phoenix Knight, Hell Knight, Eva’s Templar Shillien Templar

ท้าทายศัตรูที่อยู่ด้านหน้า ทำให้เป้าหมายและศัตรูที่อยู่รอบๆ เกิดความสนใจอย่างรุนแรง
และยังได้รับพลังแห่งศรัทธาทำให้พลังป้องกันกายภาพเพิ่มขึ้น 360 หน่วย
และพลังต้านเวทสูงขึ้น 270 หน่วย เป็นระยะเวลา 15 วินาที


Sonic Mastery Lv 40

อาชีพ: Gladiator

มีโอกาสเพิ่มระดับพลังงานเมื่อทำการโจมตี (โอกาส 15% เมื่อโจมตีแบบปกติ และโอกาส 30% เมื่อโจมตีคริติคอล)
โดยมีโอกาสเพิ่ม 1 ระดับที่สกิลเลเวล 1 และ 8 ระดับที่เลเวล 8

Force Mastery Lv 40

อาชีพ: แกรนด์ คาวาทารี

มีโอกาสเพิ่มระดับพลังงานเมื่อทำการโจมตี (โอกาส 15% เมื่อโจมตีแบบปกติ และโอกาส 30% เมื่อโจมตีคริติคอล)
โดยมีโอกาสเพิ่ม 1 ระดับที่สกิลเลเวล 1 และ 8 ระดับที่เลเวล 8


Shooting Blow Lv 80

อาชีพ: Adventurer, Wind Rider, Ghost Hunter

ขว้างมีดใส่ศัตรู อานุภาพ 3,488 และทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลดลง 80 % เป็นเวลา 10 วินาที


Dual Blow Lv 83

อาชีพ: Adventurer, Wind Rider, Ghost Hunter

โจมตีเข้าจุดสำคัญของศัตรู อานุภาพ 11,234 มีโอกาสคริติคอล โอเวอร์ฮิตได้ และมีโอกาสทำให้ถึงตายได้


Multiple Shot Lv 82

อาชีพ: Sagittarius, Moonlight Sentinel, Ghost Sentinel, Trickster

โจมตีศัตรูจำนวนมากทางด้านหน้าอย่างรวดเร็ว อานุภาพ 16,667 มีโอกาสคริติคอล โอเวอร์ฮิตได้


Death Stinger Lv 83

อาชีพ: Sagittarius, Moonlight Sentinel, Ghost Sentinel, Trickster

โจมตีโดยใช้ธนูโดยต้องการฆ่าศัตรูอย่างรุนแรง อานุภาพ 24,306 มีโอกาสคริติคอล โอเวอร์ฮิตได้


Chain Heal Lv 83

อาชีพ: Cardinal, Eva’s Saint, Shillien Saint, Dominator

ฟื้นฟู HP แก่เป้าหมายและพันธมิตรที่อยู่รอบๆ 10 คน ที่กำลังได้รับความเสียหายโดยคำนวณค่าการฟื้นฟู
จากคนที่ได้รับความเสียหายสูงสุด โดยจะเพิ่ม HP ได้สูงสุด 30 % จากค่า HP Max ของคนที่ได้รับความเสียหาย
มากที่สุด และไม่เกินค่าความเสียหายที่คนๆนั้นได้รับ ใช้หินวิเศษ 4 เม็ด ระยะ 900 หน่วย


Mass Cure Poison Lv 76

อาชีพ: Eva’s Saint , Shillien Saint

รักษาพิษขั้นสูงแก่สมาชิกกลุ่ม (พิษที่เกิดจากบอส)


Mass Purify Lv 76

อาชีพ: Shillien Saint

แก้อาการอัมพาต อาการแข็งเป็นหิน และอาการพิษ/เลือดออกขั้นสูง (ดีบัฟที่เกิดจากบอส) แก่สมาชิกกลุ่ม


Mass Vitalize Lv 76

อาชีพ: Eva’s Saint

แก้อาการพิษ/เลือดออกขั้นสูง (ดีบัฟที่เกิดจากบอส) พร้อมฟื้นฟู HP 796 หน่วย แก่สมาชิกกลุ่ม


Resist Earth Lv 60

อาชีพ: Prophet

เลเวล 1: เพิ่มค่าพลังป้องกันธาตุดิน 10 หน่วย เป็นระยะเวลา 20 นาที

เลเวล 2: เพิ่มค่าพลังป้องกันธาตุดิน 15 หน่วย เป็นระยะเวลา 20 นาที

เลเวล 3: เพิ่มค่าพลังป้องกันธาตุดิน 20 หน่วย เป็นระยะเวลา 20 นาที

+30 เวลา: เพิ่มค่าพลังป้องกันธาตุดิน 50 หน่วย เป็นระยะเวลา 40 นาที

+30 คอสท์: เพิ่มค่าพลังป้องกันธาตุดิน 50 หน่วย เป็นระยะเวลา 40 นาที (ลดการใช้เอมพีในการบัฟ)

+30 พลัง: เพิ่มค่าพลังป้องกันธาตุดิน 150 หน่วย เป็นระยะเวลา 20 นาที


Chant of ElementalLv 76

อาชีพ: Doomcryer

บัฟเพิ่มค่าพลังธาตุพื้นฐาน (ดิน/น้ำ/ลม/ไฟ) แก่อาวุธและชุดป้องกันอย่างละ 20 หน่วย
เป็นระยะเวลา 20 นาที แก่สมาชิกกลุ่ม


Whisper of Battle Lv 60

อาชีพ: Swordsinger

เพิ่มพลังโจมตี 15% /ความแรงคริติคอล 10%/ความเร็วโจมตี 10%เป็นระยะเวลา 2 นาทีแก่ตนเอง
ใช้ MP เพิ่มขึ้นเมื่อใช้สกิลขณะทักษะร้อง/เต้นแสดงผล


Deadly Bit Lv 40

อาชีพ: Swordsinger, Blade Dancer

โจมตีศัตรูอย่างรุนแรง อานุภาพ 833 (Lv 1) – 4,640 (Lv 25)


Sharing Ability Lv 83

อาชีพ: Soultaker, Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master

สามารถถ่ายโอนค่าสถานะต่างๆของผู้เรียกซัมม่อนแก่ซัมม่อนได้ ดังนี้

พลังโจมตีและพลังป้องกัน 50 %

พลังเวทย์และพลังต้านเวทย์ 25 %

10 % ของ HP/MP สูงสุด


Dimension Spiral Lv 40

อาชีพ: Necromancer, Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner

โจมตีเวทย์แก่ศัตรู อานุภาพ 57 (Lv 1) – 98 (Lv 24)
เมื่อโจมตีมอนสเตอร์ ความแรงของเวทย์จะเพิ่มขึ้น 5 หน่วย ที่เลเวล 13 และเพิ่มขึ้นสูงสุด 109 หน่วย ที่เลเวล 24 โอเวอร์ฮิตได้


Aura Blast Lv 81

อาชีพ: Soulhound, Archmage, Mystic Muse, Storm Screamer

โจมตีเวทย์แบบไร้ธาตุแก่ศัตรูโดยรอบ อานุภาพ 141 พร้อมกับฟื้น MP แก่ตนเองได้

เมื่อโจมตีมอนสเตอร์ ความแรงของเวทย์จะเพิ่มขึ้น 58 หน่วย


Aura Cannon Lv 83

อาชีพ: Soulhound, Archmage, Mystic Muse, Storm Screamer

โจมตีเวทย์แบบไร้ธาตุแก่ศัตรู อานุภาพ 178 พร้อมกับฟื้น MP แก่ตนเองได้

เมื่อโจมตีมอนสเตอร์ ความแรงของเวทย์จะเพิ่มขึ้น 124 หน่วย

 

Arcane Shield Lv 83

อาชีพ: Soulhound, Archmage, Mystic Muse, Storm Screamer

ลดค่าความเสียหายที่ได้รับลดลง 90 % เป็นระยะเวลา 10 วินาที ใช้ MP อย่างต่อเนื่องในขณะที่มีผลของสกิล
เมื่อ MP ของผู้ใช้เหลือ 0 ผลของสกิลจะหายไป


Blazing Boost Lv 40

อาชีพ: Bountry Hunter

เข้าถึงเป้าหมายด้วยความเร็ว ดีเลย์ 3 วินาที


 

2. เพิ่มทักษะที่มีอยู่เดิมให้กับสายอาชีพอื่น

 

รูป ทักษะ อาชีพ เลเวลที่เรียนได้ คำอธิบาย
แอกิซ สแตนซ์ ดาร์ก อเวนเจอร์ 46 ป้องกันตัวด้วยโล่ได้จากทุกทิศทางเมื่อติดโล่ พลังป้องกันตัวด้วยโล่ลดลงประมาณ -40%
จู่โจม วอร์ลอร์ด, กลาดิเอเตอร์, เดสทรอยเออร์, วอร์สมิธ 40 พุ่งเข้าไปใส่ศัตรู
รัช อิมแพค เดรทโนท, ดูอัลลิสต์, ไททัน, แกรนด์ คาวาทารี, มาเอสโทร 83
ไททัน (85)
พุ่งเข้าไปสร้างความเสียหายรุนแรงแก่ศัตรูด้านหน้าและทำให้ตกอยู่ในภาวะช๊อค

 

3. เปลี่ยนแปลงทักษะเดิม

รูป ทักษะ คำอธิบาย
บลันท์ มาสเตอรี พลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธจำพวกอาวุธไม่มีคม เพิ่ม สามารถใช้ได้เมื่อถือดาบหรืออาวุธไม่มีคม
แอกิซ สแตนซ์ ป้องกันตัวด้วยโล่ได้จากทุกทิศทางเมื่อติดโล่ พลังป้องกันตัวด้วยโล่ลดลงประมาณ -40% เปลี่ยนเป็นพลังป้องกันด้วยโล่ลดลง 30-40%
เวพอน บล็อคเดด ทำ ให้แก้การติดของฝ่ายตรงข้าม ด้วยท่าทางอันงามสง่า ระหว่างเกิดผลไม่สามารถใช้อาวุธได้ ต้องเติมพลังดาบขั้น 2 ก่อนใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบคู่ เปลี่ยนเป็น เรียนได้เมื่อเลเวล 80 โดยใช้ SP
แดนซ์ ออฟ เบรด สตอรม ทำ ให้ความอดทนของสมาชิกกลุ่มต่อธนูเพิ่มขึ้นมหาศาลชั่วคราวและทำให้พลังเวทย์ ลดลงมหาศาล ในระหว่างที่การร้องเพลง/เต้นรำยังแสดงผลอยู่ หากร้องเพลงจะใช้ MP เพิ่มขึ้นใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกดาบคู่ ปรับการเสริมแกร่งระยะทรงผลให้ลดลง
ชาโดว์ สแท็บ เข้าไปยังด้านหลังของศัตรู ทำให้เป้าถูกยกเลิก ปรับให้เรียนได้เมื่อเลเวล 40
ลีธัล ชอต ยิง ธนูเข้าสู่จุดสำคัญ โจมตีศัตรูด้วยอานุภาพ 5132 ที่ถูกเพิ่มในพลังโจมตี ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ฮาฟคิลได้ คริติคอลได้ ปรับให้อานุภาพเพิ่มขึ้น
ตาสังหาร ทำ ให้ความแม่นยำของตนเองเพิ่มขึ้น 1, พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 199, อานุภาพโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้น 20% และทำให้ความเร็วโจมตีลดลง 20% ใช้ได้เมื่อใส่ธนูเป็นอาวุธ ปรับเป็น ความเร็วโจมตีลดลง 10-20%
เอ็กเซสซีฟ รอยัลที ดึงความโกรธของซัมมอนเมื่อตนเองสร้างความเสียหาย เพิ่มพลังโจมตี 15-35%
เดธ สไปค์ ร่อนกระดูกใส่ศัตรูให้เกิดความเสียหาย ต้องใช้กระดูกต้องคำสาป 1 ท่อน ปรับให้ไม่ต้องใช้กระดูกต้องคำสาป
แมส เคิร์ส กลูม ทำให้การต้านเวทย์ของเหล่าศัตรูที่อยู่รอบซัมมอนลดลง 23% เป็นระยะเวลา 30 วินาทีใช้กระดูกต้องคำสาป 5 ท่อน ปรับให้ไม่ต้องใช้กระดูกต้องคำสาป
ซัมมอนกระดูกเสนียด เรียกกระดูกเสนียดออกมา โดยกระดูกเสนียดจะออกมาอย่างน้อย 100 โครง อย่างมาก 400 โครง กินหินวิเศษ 160 เม็ด ปรับให้ไม่ต้องใช้กระดูกต้องคำสาป
พันช์ ออฟ ดูม ปล่อย หมัดที่สร้างความเสีย หายอย่างหนักใส่ศัตรู ขณะที่ตนเองต้องตกอยู่ในภาวะช๊อคช่วงสั้นๆ ใช้ได้เมื่อใส่สนับเป็นอาวุธโดยที่ใช้โล่กันไม่อยู่ มีโอกาสโอเวอร์ฮิต ปรับให้ไม่ติดภาวะช๊อค และลดระยะการใช้ใหม่ของทักษะลง
กับดักไฟ เรียกกับดักที่สร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายตรงข้ามเพียงรายเดียว ลดเวลาแสดงผลลง 50%
กับดักพิษ เรียกกับดักที่พ่นพิษไปสู่บริเวณรอบๆ ลดเวลาแสดงผลลง 50%
กับดักความเร็ว เรียกกับดักที่ทำให้เหล่าศัตรูโดยรอบเชื่องช้าลง ลดเวลาแสดงผลลง 50%
กับดักรังสี เรียกกับดักที่ทำให้แก่เป้าหมายโดยรอบ และทำให้ตกอยู่ในภาวะตะลึงเฉียบพลัน ลดเวลาแสดงผลลง 50%
กับดักมัดจับ เรียกกับดักที่ช่วยมัดศัตรูไว้ ลดเวลาแสดงผลลง 50%
เกรตเตอร์ ฮีล ฟื้น HP ของเป้าหมายเป็นระยะเวลา 15 วินาที ปรับให้ บิชอพ, เอลเดอร์, ชิลเลน เอลเดอร์ เรียนได้เมื่อ เลเวล 48 เท่ากัน
สปอยล์ ครัช โจม ตีศัตรูพร้อมกับสร้างความ เปลี่ยนแปลงภายในมอนสเตอร์เพื่อให้ใช้ทักษะสวีปเปอร์ได้ ใช้ได้เมื่อใส่อาวุธจำพวกอาวุธไม่มีคมมีโอกาสโอเวอร์ฮิต คริติคอลได้ ปรับให้สามารถใช้ดาบได้
เฟรนซี ทำ ให้พลังโจมตีของตัวเองเพิ่ม ขึ้น 50% เป็นระยะเวลา 1 นาที 30 วินาที หากใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคม/หอกเป็นอาวุธ พลังโจมตีเพิ่มขึ้น131%, หากใช้ดาบ/อาวุธไม่มีคมสองมือเป็นอาวุธความแม่นยำเพิ่มขึ้น 6 พลังโจมตีเพิ่มขึ้น16% ใช้ได้เฉพาะเมื่อ HP เหลือต่ำกว่า 30%เท่านั้น ปรับลดอัตราการสร้างความเสียหายของทักษะลง เงื่อนไขการใช้ HP 60% และลดระยะการใช้ใหม่ลง 50%
ดาร์ค วอร์เทกซ์ สร้าง กระแสน้ำวนซึ่งเชื่อมต่อ กับมิติมืดขึ้นมาสร้างความเสียหายธาตุมืดแก่ศัตรูด้วยอานุภาพ 111 ที่ถูกเพิ่มในพลังเวทย์ ขณะเดียวกันดูด 40% มาเป็น HP ทำให้ความแม่นยำลดลง 6, ความอดทนต่อธาตุมืดลดลง 30 และ MPลดลง 12 ต่อวินาทีเป็นระยะเวลา 30 วินาที ปรับให้อานุภาพเพิ่มขึ้น ลดการดูด HP ลง
คอลเลคเติร์ส เอ็กซ์พีเรียนซ์ พลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธไม่มีคมเพิ่มขึ้นและอัตราป้องกันด้วยโล่เมื่อใช้โล่เพิ่มขึ้น ปรับให้สามารถใช้ดาบได้
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: