ดรอปและสปอยล์ – เมล็ดทำลายล้าง

a539940e34e84f4e4e74072f
สภาพภายในเป็นดันเจี้ยน มอนสเตอร์เลเวล 85 แต่ละโซนไม่ถูกกัน

ลักษณะกายภาพของมอนสเตอร์

คลิกลิงค์เพื่อชมรายละเอียด

โซนวิสตาคอน

ชื่อ ดรอป สปอยล์
บีกูเรนท์
86a92aea50ded81e09710e37
กางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก
เสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
ชิ้นส่วนกางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก
ลูกธนูแห่งแสงสว่าง
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
เรนาด
ตำราเสริมแกร่งอาวุธระดับ – S
คู่มือผลิต – กางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)

ชิ้นส่วนกางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก

บราเคียน
116e3cc898761a6809d402b8
เสื้อเกราะหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
สนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก
เรนาด
หินโคกส์
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
โอริคัลคุม
ตำราเสริมแกร่งอาวุธระดับ – S
คู่มือผลิต – สนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)

ชิ้นส่วนสนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะหนังเวสเปอร์ปิดผนึก

กรอยข่าน
7b866fadab2ca34d3d44b05e

เสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก

กางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
หนังกลับชั้นด
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
ตำราเสริมแกร่งอาวุธระดับ – S
ชิ้นส่วนเสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้้นส่วนกางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
ลูกธนูแห่งแสงสว่าง
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – กางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนกางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก

ทรัยข่าน
90623d4533cbfd20a8c39a9a

ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก

ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ตำราเสริมแกร่งเกราะระดับ – S
หนังกลับชั้นด
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
เรนาด
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก

เอลีท บีกูเรนท์
812b647deb37fe2a8d22d193

เวสเปอร์ เบิร์สเตอร์

เวสเปอร์ สแลชเชอร์
เวสเปอร์ คัตเตอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เส้นใยโลหะ
ผลึกดิน
เรนาด
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ เบิร์สเตอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ สแลชเชอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ คัตเตอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เบิร์สเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ สแลชเชอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ คัตเตอร์
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ เบิร์สเตอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ สแลชเชอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ คัตเตอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เบิร์สเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ สแลชเชอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ คัตเตอร์

เอลีท บราเคียน
a54d12a7a1a38de90785af36

เวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์
เวสเปอร์ ซิงเกอร์
เวสเปอร์ อเวนเจอร์
เวสเปอร์ แคสเตอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เส้นใยโลหะ
ผลึกดิน
เรนาด
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ ซิงเกอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ อเวนเจอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ แคสเตอร์ (60%)

ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ ซิงเกอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ อเวนเจอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ แคสเตอร์
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ ซิงเกอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ อเวนเจอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ แคสเตอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ ซิงเกอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ อเวนเจอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ แคสเตอร์

เอลีท กรอยข่าน
df67d77d84a5aef9febb03fb

เวสเปอร์ ไฟเตอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เส้นใยโลหะ
ผลึกดิน
เรนาด
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ ไฟเตอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ ไฟเตอร์
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ
เรนาด
ตำราเสริมแกร่งอาวุธระดับ – S
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ ไฟเตอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ ไฟเตอร์

เอลีท ทรัยข่าน
1a6244544e75382f7882ed5f

เวสเปอร์ สโลว์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เส้นใยโลหะ
เรนาด
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ สโลว์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ สโลว์
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
ตำราเสริมแกร่งอาวุธระดับ – S
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ สโลว์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ สโลว์

โซนเรปทีลีคอน

ชื่อ ดรอป สปอยล์

เทอร์เทลียน
4f236e7657ea8183cbc443f0

ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก

ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
หนังกลับชั้นด
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ลูกธนูแห่งแสงสว่าง
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)

ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก

คราเคียน
7572dda1d280c38d646e6b92

เฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
วงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
โล่เวสเปอร์ปิดผนึก
สัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก
เฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก
เรนาด
หินโคกส์
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – วงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – โล่เวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก

ทาร์เดียน
5bfd30fa940ef0262245121e

สร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก
แหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
ต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก
หนังกลับชั้นด
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
ตำราเสริมแกร่งอาวุธระดับ – S
คู่มือผลิต – สร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
ชิ้นส่วนสร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้่นส่วนต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
ลูกธนูแห่งแสงสว่าง
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
โอริคัลคุม
ตำราเสริมแกร่งอาวุธระดับ – S
คู่มือผลิต – สร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
ชิ้นส่วนสร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้่นส่วนต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก

เอลีท เทอร์เทลียน
062f1ffcd7c4429def82c865

เวสเปอร์ เชพเพอร์

หนังกลับชั้นด
เรนาด
ผลึกดิน
โอริคัลคุม
หินโคกส์
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ เชพเพอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เชพเพอร์
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ

โอริคัลคุม

คู่มือผลิต – เวสเปอร์ เชพเพอร์ (60%)

ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เชพเพอร์

เอลีท คราเดียน
a96501fdf20443c4c0f90510

เวสเปอร์ สตอรมเมอร์

น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เส้นใยโลหะ
ผลึกดิน
เรนาด
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ สตอรมเมอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ สตอรมเมอร์
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ สตอรมเมอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ สตอรมเมอร์

เอลีท ทาร์เดียน
eb39207f0849e6c77336067c

เวสเปอร์ ไฟเตอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เส้นใยโลหะ
ผลึกดิน
เรนาด
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ ไฟเตอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ ไฟเตอร์
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ

หนัง
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ ไฟเตอร์ (60%)

ชิ้นส่วนเวสเปอร์ ไฟเตอร์

โซนโคคราคอน

ชื่อ ดรอป สปอยล์

คาร์นีบี
b6d31ce11d9cac019d3b6f4a

ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก

ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ตำราเสริมแกร่งอาวุธระดับ – S
หนังกลับชั้นด
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)

ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วน
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก

คีรีโอนา
731bd2dc163c8da1d729c035

เฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
วงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
โล่เวสเปอร์ปิดผนึก
สัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก
เฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก
ตำราเสริมแกร่งอาวุธระดับ – S
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
หินโคกส์
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก
ลูกธนูแห่งแสงสว่าง
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – วงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – โล่เวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก

ไคโอนา
74f70319f1f3c608903faa9a

สร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก
แหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
ต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก
หนังกลับชั้นด
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
ตำราเสริมแกร่งเกราะระดับ – S
คู่มือผลิต – สร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
ชิ้นส่วนสร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้่นส่วนต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
เรนาด
ตำราเสริมแกร่งอาวุธระดับ – S
 
คู่มือผลิต – สร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
ชิ้นส่วนสร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้่นส่วนต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก

เอลีท คาร์นีบี
8c432c1fa7ad71aec8673407

เวสเปอร์ เบิร์สเตอร์

เวสเปอร์ สแลชเชอร์
เวสเปอร์ คัตเตอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เส้นใยโลหะ
ผลึกดิน
เรนาด
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ เบิร์สเตอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ สแลชเชอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ คัตเตอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เบิร์สเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ สแลชเชอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ คัตเตอร์
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ
เรนาด
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ เบิร์สเตอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ สแลชเชอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ คัตเตอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เบิร์สเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ สแลชเชอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ คัตเตอร์

เอลีท คีรีโอนา
419836061249a4b5a3bbc078

เวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์
เวสเปอร์ ซิงเกอร์
เวสเปอร์ อเวนเจอร์
เวสเปอร์ แคสเตอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เส้นใยโลหะ
ผลึกดิน
เรนาด
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ ซิงเกอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ อเวนเจอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ แคสเตอร์ (60%)

ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ ซิงเกอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ อเวนเจอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ แคสเตอร์
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ ซิงเกอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ อเวนเจอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ แคสเตอร์ (60%)

ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ ซิงเกอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ อเวนเจอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ แคสเตอร์

เอลีท ไคโอนา
74f70319f1f3c608903faa9a

เวสเปอร์ สโลว์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เส้นใยโลหะ
เรนาด
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ สโลว์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ สโลว์
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
ผงชิ้นส่วนหินวิญญาณ
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ
เรนาด
ตำราเสริมแกร่งอาวุธระดับ – S
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ สโลว์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ สโลว์

ข้อสังเกต

– มอนสเตอร์โซนวิสตาคอน และ โคคราคอน จะดรอปและสปอยล์ได้ไอเทมที่คล้ายๆกัน

– ตัวลูกน้อง จะดรอปและสปอยล์ได้ชุดเกราะเวสเปอร์

– ตัวเอลีท จะดรอปและสปอยล์ได้อาวุธเวสเปอร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: