ดรอปและสปอยล์ – ทุ่งเลี้ยงสัตว์ดุร้าย

https://i2.wp.com/img32.imageshack.us/img32/440/beast1i.jpg

ในแพชเฟรย่า ทุ่งเลี้ยงสัตว์ดุร้ายถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสนามล่า สำหรับสายประชิด เลเวล 83+ มอนสเตอร์ส่วนใหญ่

ดรอปและสปอยล์ได้เป็นไอเทมเซ็ทเดสทิโน่

ลักษณะกายภาพทั่วไป

จำแนกตามประเภทอาหารได้แก่

ร่างปกติ

ร่างที่ 1 – 3 (สูตรเด็ดสีทอง)

ร่างที่ 1 – 3 (สูตรเด็ดคริสตัล) ไม่มีข้อมูล

ร่างปกติ

ชื่อ ดรอป สปอยล์

อัลไพน์คูคาบูโร

https://i0.wp.com/img16.imageshack.us/img16/7/kookaburra0.jpg

สร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก
แหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก

ชิ้นส่วนสร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก

หินชีวิต – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80

คู่มือผลิต – สร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
 
ชิ้นส่วนสร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก

เสือภเขาอัลไพน์

https://i2.wp.com/img11.imageshack.us/img11/4494/cougar1.jpg

สร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก
แหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก

ชิ้นส่วนสร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80
คู่มือผลิต – สร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
 
ชิ้นส่วนสร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก

ควายป่าอัลไพน์

https://i1.wp.com/img411.imageshack.us/img411/5675/buffalo0.jpg

สร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก
แหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก

ชิ้นส่วนสร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80
คู่มือผลิต – สร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
 
ชิ้นส่วนสร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก

อัลไพน์เกรนเดล

https://i0.wp.com/img11.imageshack.us/img11/5289/grendel1e.jpg

สร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก
แหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก

คู่มือผลิต – สร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
 
ชิ้นส่วนสร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก
 
หินชีวิต – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80
คู่มือผลิต – สร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก (70%)
 
ชิ้นส่วนสร้อยคอเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูเดสทิโน่ปิดผนึก

บีสท์ ริเวอร์

ถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก
ถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก
บูทเดสทิโน่ปิดผนึก
รองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)คู่มือผลิต – ถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก
 
โอริคัลคุม

สัตว์ร้ายจอมตะกละ

เฮลเม็ทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
วงแหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
โล่เดสทิโน่ปิดผนึก
สัญลักษณ์เดสทิโน่ปิดผนึก
เฮลเม็ทเดสทิโน่ปิดผนึก
 
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
 
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเดสทิโน่ปิดผนึก
 
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – วงแหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
(60%)
คู่มือผลิต – โล่เดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สัญลักษณ์เดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเดสทิโน่ปิดผนึก

ร่างที่ 1 – 3 (สูตรเด็ดสีทอง)

ชื่อ ดรอป สปอยล์

อัลไพน์คูคาบูโร 1

https://i0.wp.com/img697.imageshack.us/img697/5646/kookaburra1.jpg

ถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก
ถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก
ตำราเสริมแกร่งเกราะ ระดับ S
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เส้นใยโลหะ
เรนาด
 
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก
 
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชั่น ออฟ เอลิเมนทัล
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก

อัลไพน์คูคาบูโร 2

https://i2.wp.com/img4.imageshack.us/img4/6858/kookaburra2.jpg

เสื้อเกราะหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
 
แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หินโคกส์สังเคราะห์
มิธริลสังเคราะห์
ผลึกลม
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
บันทึกลับที่ถูกลืม – ครีเอท ไอเทม เลเวล 10
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชั่น ออฟ รูน
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
หนัง
 
คู่มือผลิต – สนับเพลาเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนสนับเพลาเดสทิโน่ปิดผนึก

อัลไพน์คูคาบูโร 3

https://i2.wp.com/img193.imageshack.us/img193/3774/kookaburra3.jpg

ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ดาบซอว์สวอดอิคารุส
จิตวิญญาณอิคารุส
 
แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หินโคกส์สังเคราะห์
มิธริลสังเคราะห์
ผลึกน้ำ
 
คู่มือผลิต – ดาบซอว์สวอดอิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – จิตวิญญาณอิคารุส (60%)
 
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอดอิคารุส
ชิ้นส่วนจิตวิญญาณอิคารุส

หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82

เรนาด
 
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ดาบซอว์สวอดอิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – จิตวิญญาณอิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – ดาบหนักอิคารุส (60%)
 
ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอดอิคารุส
ชิ้นส่วนจิตวิญญาณอิคารุส
ชิ้นส่วนดาบหนักอิคารุส

เสือภูเขาอัลไพน์ 1

https://i2.wp.com/img11.imageshack.us/img11/4494/cougar1.jpg

บูทเดสทิโน่ปิดผนึก
บูทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
รองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก
 
ตำราเสริมแกร่งเกราะ ระดับ S
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เส้นใยโลหะ
เรนาด
โอริคัลคุม
 
ชิ้นส่วนบูทเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก
 
หินชีวิต – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชั่น ออฟ เอลิเมนทัล
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
ตำราเสริมแกร่งเกราะ ระดับ S
 
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก

เสือภูเขาอัลไพน์ 2

https://i0.wp.com/img718.imageshack.us/img718/8143/cougar2.jpg

เสื้อเกราะเดสทิโน่ปิดผนึก
 
แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หินโคกส์สังเคราะห์
มิธริลสังเคราะห์
ผลึกลม

คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะเดสทิโน่ปิดผนึก

หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
บันทึกลับที่ถูกลืม – ครีเอท ไอเทม เลเวล 10
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชั่น ออฟ รูน
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
โอริคัลคุม
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
 
คู่มือผลิต – สนับแข้งเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสนับแข้งเดสทิโน่ปิดผนึก

เสือภูเขาอัลไพน์ 3

https://i1.wp.com/img709.imageshack.us/img709/9181/cougar3.jpg

บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
ไม้เท้าอิคารุส

แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หินโคกส์สังเคราะห์
มิธริลสังเคราะห์

คู่มือผลิต – ไม้เท้าอิคารุส (60%)

ชิ้นส่วนบูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก

ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก

หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
เรนาด
 
คู่มือผลิต – ไม้เท้าอิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – บูทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนบูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก

อัลไพน์เกรนเดล 1

https://i0.wp.com/img11.imageshack.us/img11/5289/grendel1e.jpg

บูทเดสทิโน่ปิดผนึก
บูทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
รองเท้าเดสทิโน่ปิดผนีก
 
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
โอริคัลคุม
 
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนบูทเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก
 
หินชีวิต – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80
บันทึกลับที่ถูกลืม – ไฟเตอร์ส วิลล์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
 
ตำราเสริมแกร่งเกราะ ระดับ S
 
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนบูทเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก

อัลไพน์เกรนเดล 2

https://i2.wp.com/img222.imageshack.us/img222/1575/grendel2.jpg

ดิสเพอร์เซอร์อิคารุส
แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หินโคกส์สังเคราะห์
มิธริลสังเคราะห์
ผลึกมืด
 
คู่มือผลิต – ดิสเพอร์เซอร์อิคารุส (60%)
 
ชิ้นส่วนดิสเพอร์เซอร์อิคารุส
 
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
บันทึกลับที่ถูกลืม – ครีเอท ไอเทม เลเวล 10
บันทึกลับที่ถูกลืม – ไฟเตอร์ส วิลล์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
 
คู่มือผลิต – ดิสเพอร์เซอร์อิคารุส (60%)
 
ชิ้นส่วนดิสเพอร์เซอร์อิคารุส

อัลไพน์เกรนเดล 3

https://i1.wp.com/img46.imageshack.us/img46/953/grendel3.jpg

เวสเปอร์ สโลว์
สพีเทอร์อิคารุส
 
แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หินโคกส์สังเคราะห์
มิธริลสังเคราะห์
 
คู่มือผลิต – สพีเทอร์อิคารุส (60%)
 
ชิ้นส่วนสพีเทอร์อิคารุส
 
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82

หนัง
เรนาด
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ สโลว์ (60%)

คู่มือผลิต – สพีเทอร์อิคารุส (60%)

ชิ้นส่วนสพีเทอร์อิคารุส

ควายป่าอัลไพน์ 1

https://i0.wp.com/img198.imageshack.us/img198/6036/buffalo1.jpg

ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
 
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
โอริคัลคุม
 
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก
 
หินชีวิต – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80
บันทึกลับที่ถูกลืม – ไฟเตอร์ส วิลล์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

ตำราเสริมแกร่งเกราะ ระดับ S

คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเดสทิโน่ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโน่ปิดผนึก

ควายป่าอัลไพน์ 2

https://i2.wp.com/img199.imageshack.us/img199/5033/buffalo2.jpg

เสื้อชั้นนอกเดสทิโน่ปิดผนึก
 
แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หินโคกส์สังเคราะห์
มิธริลสังเคราะห์
ผลึกมืด
 
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนเสื้อชั้นนอกเดสทิโน่ปิดผนึก
 
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
บันทึกลับที่ถูกลืม – ครีเอท ไอเทม เลเวล 10
บันทึกลับที่ถูกลืม – ไฟเตอร์ส วิลล์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
 
คู่มือผลิต – กางเกงชั้นนอกเดสทิโน่ปิดผนึก (60%)
 
ชิ้นส่วนกางเกงชั้นนอกเดสทิโน่ปิดผนึก

ควายป่าอัลไพน์ 3

https://i2.wp.com/img33.imageshack.us/img33/2029/buffalo3n.jpg

เวสเปอร์ คัตเตอร์
เวสเปอร์ ไฟเตอร์
สนับอิคารุส
 
แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หินโคกส์สังเคราะห์
มิธริลสังเคราะห์
 
คู่มือผลิต – สนับอิคารุส (60%)

ชิ้นส่วนสนับอิคารุส

ชิ้นส่วนเวสเปอร์ ไฟเตอร์

หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หนัง
 
คู่มือผลิต – สนับอิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ ไฟเตอร์ (60%)
 
ชิ้นส่วนสนับอิคารุส

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: