คู่มือผลิต กระสุน อาวุธ และชุดเกราะที่มีขายในร้าน

 

ตั้งแต่แพชไฮไฟว์เป็นต้นไป ผู้เล่นสามารถซื้อคู่มือผลิตพื้นฐาน, คู่มือผลิตกระสุนวิญญาณ กระสุนเวทย์ปลุกเสก อาวุธรองท๊อปเกรด A และชุดเกราะรองท๊อป B – รองท๊อป Aได้ จาก NPC ที่จะเพิ่มเข้ามา ส่วนราคาขึ้นอยู่กับเซิฟเวอร์และอัตราภาษี

click to zoom

NPC ขายคู่มือผลิตแร่พื้นฐาน ตั้งแต่ระดับเลเวล 1 – 6
และคู่มือกระสุนระดับต่างๆ เกรด D – A

click to zoom

ราคาคู่มือผลิตวัตถุดิบพื้นฐานต่างๆ

เลเวล
คู่มือผลิต
ราคา
(อาเดน่า)
1
คู่มือผลิต – หนัง (100%)
คู่มือผลิต – เชือกเหนียว (100%)
คู่มือผลิต – หินโคกส์ (100%)
คู่มือผลิต – เหล็กกล้า (100%)
คู่มือผลิต – ผงกระดูกหยาบ (100%)
414
748
748
748
748
2
 
คู่มือผลิต – ไหมชนิดแกร่ง (100%)
คู่มือผลิต – แบบหล่อเหล็ก (100%)
คู่มือผลิต – หนังกลับชั้นดี (of 100%)
คู่มือผลิต – แบบหล่อเงิน (100%)
คู่มือผลิต – น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ (100%)
คู่มือผลิต – หินโคกส์สังเคราะห์ (100%)
คู่มือผลิต – เชือกสังเคราะห์ (100%)
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
1,100
4
คู่มือผลิต – โอริฮารุคอน (100%)
คู่มือผลิต – มิธริลสังเคราะห์ (100%)
คู่มือผลิต – แบบหล่อของช่างฝีมือ (100%)
คู่มือผลิต – แบบหล่อช่างโลหะ (100%)
คู่มือผลิต – หนังชั้นดี (100%)
คู่มือผลิต – เส้นใยโลหะ (100%)
คู่มือผลิต – ยาเสริมความแกร่งโลหะ (100%)
คู่มือผลิต – ด้ายโลหะ (100%)
คู่มือผลิต – แผ่นโลหะชนิดแกร่ง (100%)
3,080
3,080
3,080
3,080
3,080
3,080
3,080
3,080
3,080
5
คู่มือผลิต – แม่พิมพ์เรโอริน (100%)
5,280
6
คู่มือผลิต – โฮลเดอร์ของมาเอสโทร (100%)
คู่มือผลิต – ล็อคของมาเอสโทร (100%)
คู่มือผลิต – แม่พิมพ์วอร์สมิธ (100%)
คู่มือผลิต – แบบหล่อของมาเอสโทร (100%)
คู่มือผลิต – แม่พิมพ์วอร์สมิธ (100%)
คู่มือผลิต – ทั่งอาร์คสมิธ (100%)
คู่มือผลิต – โกลนวอร์สมิธ (100%)
4,950
4,950
4,950
4,950
8,470
11,660
19,470

ราคาคู่มือผลิตกระสุนชนิดต่างๆ

เลเวล
คู่มือผลิต
ราคา
(อาเดน่า)
2
คู่มือผลิต – กระสุนวิญญาณ ระดับ D (100%)
คู่มือผลิต – กระสุนเวทย์ ระดับ D (100%)
คู่มือผลิต – กระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ D (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนวิญญาณ ระดับ D (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ ระดับ D (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ D (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนวิญญาณ ระดับ D – ชุดใหญ่ (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ ระดับ D – ชุดใหญ่ (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ D – ชุดใหญ่ (100%)
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
4
คู่มือผลิต – กระสุนวิญญาณ ระดับ C (100%)
คู่มือผลิต – กระสุนเวทย์ ระดับ C (100%)
คู่มือผลิต – กระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ C (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนวิญญาณ ระดับ C (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ ระดับ C (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ C (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนวิญญาณ ระดับ C – ชุดใหญ่ (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ ระดับ C – ชุดใหญ่ (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ C – ชุดใหญ่ (100%)
66,000
66,000
66,000
66,000
66,000
66,000
66,000
66,000
66,000
6
คู่มือผลิต – กระสุนวิญญาณ ระดับ B (100%)
คู่มือผลิต – กระสุนเวทย์ ระดับ B (100%)
คู่มือผลิต – กระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ B (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนวิญญาณ ระดับ B (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ ระดับ BB (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ B (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนวิญญาณ ระดับ B – ชุดใหญ่ (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ ระดับ B – ชุดใหญ่ (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ B – ชุดใหญ่ (100%)
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
7
คู่มือผลิต – กระสุนวิญญาณ ระดับ A (100%)
คู่มือผลิต – กระสุนเวทย์ ระดับ A (100%)
คู่มือผลิต – กระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ A (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนวิญญาณ ระดับ A (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ ระดับ A (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ A (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนวิญญาณ ระดับ A – ชุดใหญ่ (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ ระดับ A – ชุดใหญ่ (100%)
คู่มือผลิต – ชุดกระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ A – ชุดใหญ่ (100%)
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000

NPC ขายอาวุธรองท๊อปเกรด A
และชุดเกราะรองท๊อป B – รองท๊อป A

click to zoom
 
ราคาของอาวุธเกรด A และ B รวมถึงอาวุธคามาเอล มีดังต่อไปนี้
 
 
เกรด B
ราคา
(อาเดนา)
เกรด A
ราคา
(อาเดนา)
รายการ
ดาบราชัน
ขวานศึก
ไม้เท้าวิญญาณ
ดาบคาซานเบิร์ค
ดาบวัลฮัลลา
คริส
มีดอเวจี
อาร์โธรเนล
ธนูยาวดาร์คเอลฟ์
ขวานราชัน
ตะลุมพุกร่ายมนตร์
ค้อนพายุน้ำแข็ง
อัสซุลต์ เฟลอเรต
ดาบโบราณ
เครื่องมือไกล่เกลี่ย
6,680,500
6,680,500
6,680,500
6,680,500
6,680,500
6,680,500
6,680,500
6,680,500
6,680,500
6,680,500
6,680,500
6,680,500
6,680,500
6,680,500
6,680,500
มีดสั้นแยกวิญญาณ
ดาบปาฎิหาริย์
ดาร์กเลกิโอน
อีแคลร์ บิชู
ดาบมังกร
ดาบโบราณ
ธนูวิญญาณ
ปืนพกล่าวิญญาณ
หัวไฟมังกร
ขวานเอลิเซียน
ค้อนบดตุลาการ
กิ่งมารดา
หอกทัลลูม
สนับมีดดรากอนกรินเดอร์
20,741,000
20,741,000
20,741,000
20,741,000
20,741,000
20,741,000
20,741,000
20,741,000
20,741,000
20,741,000
20,741,000
20,741,000
20,741,000
20,741,000

ราคาของชุดเกราะเกรด A และ เกรด B มีดังต่อไปนี้

 
เกรด B
ราคา
(อาเดนา)
เกรด A
ราคา
(อาเดนา)
รายการ
 
เสื้้อเกราะชิร์โนเอ็น
กางเกงชิร์โนเอ็น
เฮลเม็ทชิร์โนเอ็น
บูทชิร์โนเอ็นปิดผนึก
บูทอวาดอนปิดผนึก
ถุงมือฟันดาบชิร์โนเอ็นปิดผนึก
โล่ชิร์โนเอ็น
โล่อวาดอน
เกราะเงินอวาดอน
กางเกงเกล็ดเงินอวาดอน
เสื้อหนังอ่อนชิร์โนเอ็น
กางเกงหนังชิร์โนเอ็น
เสื้อหนังอ่อนอวาดอน
เสื้อชั้นนอกชิร์โนเอ็น
กางเกงชั้นนอกชิร์โนเอ็น
เสื้อคลุมอวาดอน
วงแหวนอวาดอน
ถุงมืออวาดอนปิดผนึก
1,596,000
997,700
598,600
399,100
399,100
399,100
419,000
419,000
1,596,000
997,700
1,197,000
748,300
1,946,000
1,197,000
748,300
1,946,000
598,600
399,100
เสื้อเกราะดาร์กคริสตัล
กางเกงเกราะดาร์กคริสตัล
เฮลเม็ทดาร์กคริสตัล
โล่ดาร์กคริสตัล
เสื้อหนังอ่อนดาร์กคริสตัล
สนับขาดาร์กคริสตัล
เสื้อคลุมดาร์กคริสตัล
ชุดเกราะทัลลูม
เฮ็ลเม็ททัลลูม
เสื้อหนังอ่อนทัลลูม
เสื้อชั้นนอกทัลลูม
กางเกงชั้นนอกทัลลูม
ถุงมือดาร์กคริสตัลปิดผนึก
ถุงมือทัลลูมปิดผนึก
บูทดาร์กคริสตัลปิดผนึก
บูททัลลูมปิดผนึก
3,562,000
2,226,000
1,336,000
935,000
2,671,000
1,670,000
4,341,000
5,788,000
1,336,000
4,341,000
2,671,000
1,670,000
890,000
890,000
890,000
890,000
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: