ดรอป/สปอยล์ – หุบเขามังกร

หุบเขามังกรถูกปรับให้เหมาะสำหรับเลเวล 80 ขึ้นไป ต่อไปนี้เป็นข้อมูลดรอป/สปอยล์ อ้างอิงจากเซิฟเวอร์เกาหลีแพชไฮไฟว์ 4

มอนสเตอร์ทั่วไป

ชื่อ / รูป

ดรอป

สปอยล์

ดราคอสUntitled-0drop1_image001

มีดราชวงศ์
คทาราชวงศ์
กรงเล็บแบกนัคฮ์ราชวงศ์
ธนูราชวงศ์
ดาบสองมือราชวงศ์
ดาบราชวงศ์
ค้อนราชวงศ์
เครื่องบดราชวงศ์
ดาบมายาราชวงศ์
ฮัลบาร์ดราชวงศ์
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิต – เลเวล 80
แร่มืด
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

อาวุธหนักอิคารุส
กาวสำหรับแบบหล่อ (กาวแดง)
เรนาด
ชิ้นส่วนสนับมืออิคารุส
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก (60%)

วิญญาณอาฆาต ออร์คระเบิดUntitled-0drop1_image002

เฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิต – เลเวล 80
แร่มืด
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

หอกไทรเดนท์อิคารุส
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนค้อนอิคารุส
คู่มือผลิต – กางเกงเกล็ดเดสทิโนปิดผนึก (60%)

วิญญาณอาฆาต ออร์คโกรธแค้นUntitled-0drop1_image003

สร้อยคอเดสทิโนปิดผนึก
บูทหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
บูทเดสทิโนปิดผนึก
รองเท้าเดสทิโนปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิต – เลเวล 80
โอริคัลคุม
แร่มืด
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

อาวุธหนักอิคารุส
ชิ้นส่วนสนับมืออิคารุส
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก (60%)

มังกรทมิฬมรกต
Untitled-0drop1_image004

เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก
หอกไทรเดนท์อิคารุส
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
แร่น้ำ
ผลึกลม
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

จิตวิญญาณอิคารุส
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนสนับมืออิคารุส
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก (60%)

เนโครแมนเซอร์ประจำหุบเขาUntitled-0drop1_image005

วงแหวนเดสทิโนปิดผนึก
ต่างหูเดสทิโนปิดผนึก
เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
แร่ลม
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิต – เลเวล 80
โอริคัลคุม

กาวสำหรับแบบหล่อ (กาวแดง)
เรนาด
ชิ้นส่วนไม้เท้าอิคารุส
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก (60%)

ปาราสิตดูดเลือดUntitled-0drop1_image006

ถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือเดสทิโน่ปิดผนึก
บูทเดสทิโนปิดผนึก
บูทหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
รองเท้าเดสทิโนปิดผนึก
สร้อยคอเดสทิโนปิดผนึก
แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
มิธริลสังเคราะห์
แร่ลม
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หินโคกส์สังเคราะห์
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์

คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – กางเกงชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – วงแหวนเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก (60%)
โธนส์
อดามันเทียม
ชิ้นส่วนหอกไทรเดนท์อิคารุส

เจมดรากอนUntitled-0drop1_image007

ถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ค้อนอิคารุส
แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
มิธริลสังเคราะห์
แร่ไฟ
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หินโคกส์สังเคราะห์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

ดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
โธนส์
อดามันเทียม
ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
ชิ้นส่วนไม้เท้าอิคารุส
คู่มือผลิต – กางเกงเกล็ดเดสทิโนปิดผนึก (60%)

แมงป่องกระดูกUntitled-0drop1_image008

สนับเพลาเดสทิโนปิดผนึก
แหวนเดสทิโนปิดผนึก
โล่เดสทิโนปิดผนึก
สัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก
เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
กางเกงชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
ดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
แร่ไฟ
ผลึกไฟ
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์

น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
โอริคัลคุม
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
ชิ้นส่วนค้อนอิคารุส
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะหนังอ่อนเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)

นักรบดราคอสUntitled-0drop1_image009

ต่างหูเดสทิโนปิดผนึก
บูทหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
บูทเดสทิโนปิดผนึก
รองเท้าเดสทิโนปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
แร่ลม
ผลึกลม
เสื้อคลุมแห่งวิญญาณ
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
โอริคัลคุม
อดามันเทียม
หินโคกส์
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์

อโซเฟ
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนสนับมืออิคารุส
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – กางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)

ตัวแม่มังกรทมิฬแมกม่าUntitled-0drop1_image010

ตำราเสริมแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S

ตำราเสริมแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S

ตัวอ่อนมังกรทมิฬแมกม่าUntitled-0drop1_image011

ตำราเสริมแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S

ตำราเสริมแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S

ตัวอ่อนเจมดรากอนUntitled-0drop1_image012

ตำราเสริมแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S

ตำราเสริมแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S

ผู้พิทักษ์ดราคอสUntitled-0drop1_image013

เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก
สนับมืออิคารุส
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
แร่ไฟ
ผลึกไฟ
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
โอริคัลคุม
อดามันเทียม
หินโคกส์
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก
เรนาด
เอนเรีย
ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
ชิ้นส่วนหอกไทรเดนท์อิคารุส
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส (60%)

นักลอบสังหารดราคอสUntitled-0drop1_image014

บูทเดสทิโนปิดผนึก
เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
สพีเทอร์อิคารุส
ยาเสริมความแกร่งสำหรับแบบหล่อ (กาวฟ้า)
กาวสำหรับแบบหล่อ (กาวแดง)
หนัง
แร่ไฟ
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
โธนส์
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

สพีเทอร์อิคารุส
ค้อนอิคารุส
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ s
ยาเสริมแกร่งสำหรับแบบหล่อ (กาวฟ้า)
อโซเฟ
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนค้อนอิคารุส

แมงป่องกระดูกแข็งUntitled-0drop1_image015

โล่เดสทิโนปิดผนึก
ดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
แร่ลม
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
อโซเฟ
เอนเรีย
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

กาวสำหรับแบบหล่อ (กาวแดง)
เรนาด
ชิ้นส่วนไม้เท้าอิคารุส
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังอ่อนเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)

แมงป่องกระดูกยักษ์
Untitled-0drop1_image016

ถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ดิสเพอร์เซอร์อิคารุส
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
แร่ลม
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนดิสเพอร์เซอร์อิคารุส
ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
ชิ้นส่วนจิตวิญญาณอิคารุส
ชิ้นส่วนค้อนอิคารุส
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก (60%)

ปรสิตดูดเลือดหิวโหยUntitled-0drop1_image017

ถุงมือหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
อาวุธหนักอิคารุส
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
แร่น้ำ
ผลึกน้ำ
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
โอริคัลคุม
อดามันเทียม
หินโคกส์
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

อาวุธหนักอิคารุส
เสื้อคลุมแห่งวิญญาณ
เรนาด
เอนเรีย
ชิ้นส่วนหอกไทรเดนท์อิคารุส
ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
คู่มือผลิต – กางเกงเกล็ดเดสทิโนปิดผนึก (60%)

นักล่าดราคอส
Untitled-0drop1_image018

เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก
ดิสเพอร์เซอร์อิคารุส
แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
มิธริลสังเคราะห์
แร่ไฟ
ผลึกไฟ
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หินโคกส์สังเคราะห์
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ

ดิสเพอร์เซอร์อิคารุส
โธนส์
อดามันเทียม
ชิ้นส่วนสนับมืออิคารุส
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – วงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – กางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)

มังกรทมิฬปีกค้างคาวUntitled-0drop1_image019

สัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก
จิตวิญญาณอิคารุส
หนังกลับชั้นดี
แร่ดิน
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

ดิสเพอร์เซอร์อิคารุส
ดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
อดามันเทียม
ชิ้นส่วนจิตวิญญาณอิคารุส
ชิ้นส่วนค้อนอิคารุส
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก (60%)

มอนสเตอร์เควสท์

ชื่อ / รูป

ดรอป

สปอยล์

มังกรทมิฬเมสเมอร์
Untitled-0drop1_image021 

โล่เดสทิโนปิดผนึก
สัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก
ดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคุลคุม
หินโคกส์
แร่มืด
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิต – เลเวล 80
แร่มืด
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
ยาเสริมแกร่งสำหรับแบบหล่อ (กาวฟ้า)
อดามันเทียม
ชิ้นส่วนไม้เท้าอิคารุส
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก (60%)

ผู้สอดแนม เนโครแมนเซอร์อมตะ
Untitled-0drop1_image022

เฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือเดสทิโนปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคุลคุม
หินโคกส์
แร่มืด
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิต – เลเวล 80
แร่มืด
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

ผู้ค้นหามังกรประจำหุบเขา
Untitled-0drop1_image023

เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
สนับมืออิคารุส
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวหลือง)
เรนาด
โอริคุลคุม
หินโคกส์
แร่ไฟ
ผลึกดิน
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
เสื้อคลุมแห่งวิญญาณ
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์

หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
อาวุธหนักอิคารุส
หินเสริมแกร่งโนเบิลเวสเปอร์
เสื้อคลุมแห่งวิญญาณ
ชิ้นส่วนดิสเพอร์เซอร์อิคารุส
ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส

ผู้สอดแนมมังกรประจำหุบเขา
Untitled-0drop1_image024

สัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก
เฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก
ไม้เท้าอิคารุส
คู่มือผลิต – ดิสเพอร์เซอร์อิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – ดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – หอกไทรเดนท์อิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – ค้อนอิคารุส (60%)
หนังกลับชั้นดี
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวหลือง)
เรนาด
โอริคุลคุม
อดามันเทียม
หินโคกส์
แร่ไฟ
ผลึกดิน
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์

หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
จิตวิญญาณอิคารุส
หินเสริมแกร่งโนเบิลเวสเปอร์
ชิ้นส่วนจิตวิญญาณอิคารุส
ชิ้นส่วนหอกไทรเดนท์อิคารุส

คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก (60%)

ผู้ค้นหามังกรทมิฬทราย
Untitled-0drop1_image025

บูทเดสทิโนปิดผนึก
เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
สพีเทอร์อิคารุส
คู่มือผลิต – จิตวิญญาณอิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – สนับมืออิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – อาวุธหนักอิคารุส (60%)
คู่มือผลิต -ไม้เท้าอิคารุส (60%)
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
โอริคุลคุม
อดามันเทียม
หินโคกส์
แร่ลม
ผลึกลม
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์

หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
หอกไทรเดนท์อิคารุส
หินเสริมแกร่งโนเบิลเวสเปอร์
เสื้อคลุมแห่งวิญญาณ
ชิ้นส่วนค้อนอิคารุส
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – กางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)

ผู้ค้นหามังกรเศษผง
Untitled-0drop1_image026

โล่เดสทิโนปิดผนึก
จิตวิญญาณอิคารุส
อาวุธหนักอิคารุส
คู่มือผลิต – สพีเทอร์อิคารุส (60%)
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
โอริคุลคุม
แร่ลม
ผลึกลม
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
ชิ้นส่วนกระดูกมังกรชิ้นใหญ่ยักษ์

หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
จิตวิญญาณอิคารุส
หินเสริมแกร่งโนเบิลเวสเปอร์
ชิ้นส่วนสนับมืออิคารุส
คู่มือผลิต – กางเกงเกล็ดเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – โล่เวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สัญลักษ์เวสเปอร์ปิดผนึก (60%)

หมายเหตุ หนังสือจารลายมือยักษ์กาก จะดรอปในแพชไฮไฟว์ 4

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: