ดรอป/สปอยล์ – ถ้ำอันธารัส

ถ้ำอันธารัสถูกปรับให้เหมาะสำหรับเลเวล 85  ต่อไปนี้เป็นข้อมูลดรอป/สปอยล์ อ้างอิงจากเซิฟเวอร์เกาหลีแพชไฮไฟว์ 4


มอนสเตอร์ทั่วไป

ชื่อ / รูป ดรอป สปอยล์

นักล่ามัลรุค
Untitled-0drop2_image002

เวสเปอร์คัตเตอร์
ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือหนังอ่อนเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
โล่เวสเปอร์ปิดผนึก
เสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
แร่ลม
ผลึกมืด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมความแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S

กาวสำหรับแบบหล่อ (กาวแดง)
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนเวสเปอร์เบิร์สเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์สแลชเชอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์คัตเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ไฟเตอร์

วอร์ลอร์ดมัลรุค
Untitled-0drop2_image003

เวสเปอร์สโลว์
เฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
วงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
เฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก
โล่เวสเปอร์ปิดผนึก
สัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก
แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
แร่ลม
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
มิธริลสังเคราะห์
หินโคกส์สังเคราะห์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ

น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เรนาด
ชิ้นส่วนเวสเปอร์อเวนเจอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์แคสเตอร์
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก
คู่มือผลิต – เวสเปอร์สโลว์ (60%)

ผู้นำมังกรทมิฬ
Untitled-0drop2_image004

เวสเปอร์เบิร์สเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์เบิร์สเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์แคสเตอร์
แผ่นโลหะชนิดแกร่ง
เสื้อคลุมแห่งวิญญาณปิดผนึก
เรนาด
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
แร่ดิน
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
มิธริลสังเคราะห์
หินโคกส์สังเคราะห์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับหลงลืม
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมความแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S

เวสเปอร์เบิร์สเตอร์
เสื้อคลุมแห่งวิญญาณปิดผนึก
ชิ้นส่วนเวสเปอร์เบิร์สเตอร์
อดามันเทียม
หินพลอย ระดับ S

นักรบมังกรทมิฬ
Untitled-0drop2_image005

เวสเปอร์แคสเตอร์
เวสเปอร์คัตเตอร์
เวลเปอร์ไฟเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์สโลว์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์แคสเตอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เสื้อคลุมแห่งวิญญาณปิดผนึก
เรนาด
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
แร่ดิน
โอริคัลคุม
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับฝึกหัด
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมความแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S

เวสเปอร์คัตเตอร์
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S
หินเสริมแกร่งโนเบิลเวสเปอร์
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก
อดามันเทียม
เอนเรีย
คู่มือผลิต – เวสเปอร์เบิร์สเตอร์ (60%)

ทหารพรานมังกรทมิฬ
Untitled-0drop2_image006

เวสเปอร์สโลว์
เวสเปอร์สแลชเชอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ไฟเตอร์
หนังกลับชั้นดี
แร่ดิน
ผลึกดิน
เรนาด
หินเสริมแกร่งโนเบิลเวสเปอร์
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
อดามันเทียม
โอริคัลรุม
หินพลอย ระดับ S
หินโคกส์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับฝึกหัด

เวสเปอร์เบิร์สเตอร์
ยาเสริมแกร่งสำหรับแบบหล่อ (กาวฟ้า)
ผลึกดิน
เรนาด
หินพลอย ระดับ S
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมความแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S

นักเวทย์มังกรทมิฬ
Untitled-0drop2_image007

เวสเปอร์แคสเตอร์
เวสเปอร์คัตเตอร์
เวสเปอร์ไฟเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์สโลว์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์แคสเตอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
แร่ดิน
เรนาด
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
โอริคัลคุม
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับฝึกหัด

เวสเปอร์สแลชเชอร์
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
อดามันเทียม
เอนเรีย
คู่มือผลิต – เวสเปอร์คัตเตอร์ (60%)

โครริกส์
Untitled-0drop2_image010

หอกดับเบิ้ลโทปา
หน้าไม้รูทคัตเตอร์
ดาบเวนิแพลนท์
แบลควิสาจ
ขวานบิกวิก
สคัลเอจ
ธนูสกัลคาเนียม
ออกโท คลอว
อีวิลเดตี้ มาอูล
ราปิแยร์เจมเทล
คิวดิเคิล
ดาบเฟเธอร์อาย
ดาบเพอร์รีเอล
ดาบฟิน อินวิซิเบิล
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S
หินเสริมแกร่งโนเบิลเวสเปอร์
เสื้อคลุมวิญญาณปิดผนึก
เส้นใยโลหะ
แร่ลม
อโซเฟ
เอนเรีย
หินพลอย ระดับ S
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
โอริคัลคุม

หินเสริมแกร่งโนเบิลเวสเปอร์
หินพลอย ระดับ S
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมความแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S

ดรากอนการ์ด
6a2da74b4c946e5f69541067

เวสเปอร์สตอรมเมอร์
เวสเปอร์ไฟเตอร์
กางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
หินโคกส์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์สตอรมเมอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์แคสเตอร์
เสื้อคลุมวิญญาณปิดผนึก
เส้นใยโลหะ
แร่ดิน
ผลึกดิน
หินพลอย ระดับ S
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
โอริคัลคุม
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับฝึกหัด

เรนาด
เวสเปอร์เบิร์สเตอร์
หินพลอย ระดับ S
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก

ดรากอนเมจ
c092e55cd6ce98e7b36e650a

เวสเปอร์เชพเพอร์
เวสเปอร์อเวนเจอร์
โล่เวสเปอร์ปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
โอริคัลคุม
แร่ดิน
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S
ชิ้นส่วนเวสเปอร์เบิร์สเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์เชพเพอร์
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับฝึกหัด

เวสเปอร์เชพเพอร์
คู่มือผลิต – เวสเปอร์สแลชเชอร์ (60%)
โธนส์
โอริคัลคุม
ตำราเสริมความแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S

นักล่ามัลรุค
Untitled-0drop2_image011

ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือหนังอ่อนเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทหนังอ่อนเวสเปอร์ปิดผนึก
รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังอ่อนเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังอ่อนเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
แร่ลม
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
โอริคัลคุม
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ

เวสเปอร์สแลชเชอร์
ยาเสริมแกร่งสำหรับแบบหล่อ (กาวฟ้า)
เรนาด
ชิ้นส่วนเวสเปอร์เชพเพอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์สโลว์
ตำราเสริมความแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S

เจ้าหญิงมัลรุค
Untitled-0drop2_image012

เสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
กางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนกางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S
แร่ลม
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
โอริคัลคุม
อดามันเทียม
หินโคกส์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ

เวสเปอร์เบิร์สเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์เชพเพอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์สโลว์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์สตอรมเมอร์
อดามันเทียม
เอนเรีย

นางพรายกระซิบมัลรุค
832d419432c687cdfa120d26

เสื้อเกราะหนังอ่อนเวสเปอร์ปิดผนึก
สนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะหนังอ่อนเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
แร่ลม
ผลึกมืด
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
โอริคัลคุม
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ

เวสเปอร์เบิร์สเตอร์
เวสเปอร์สแลชเชอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์อเวนเจอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์แคสเตอร์
อดามันเทียม
อโซเฟ
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S

สไนเปอร์มัลรุค
Untitled-0drop2_image014

สร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก
ต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก
เสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนกางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
แร่ลม
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84

หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
โอริคัลคุม
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมความแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับผู้เชี่ยวชาญ

ชิ้นส่วนเวสเปอร์เบิร์สเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์สแลชเชอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์คัตเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ไฟเตอร์
โธนส์
โอริคัลคุม

ดรากอน ไพทัน
Untitled-0drop2_image015

เอลิท ดรากอน ไพทัน
Untitled-0drop2_image016

เวสเปอร์เชพเพอร์
เวสเปอร์อเวนเจอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์สตอรมเมอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์อเวนเจอร์
หนังกลับชั้นดี
แร่ดิน
ผลึกดิน
เรนาด
เสื้อคลุมแห่งวิญญาณปิดผนึก
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
โอริคัลคุม
หินโคกส์
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับหลงลืม

ผลึกดิน
เรนาด
หินเสริมแกร่งโนเบิลเวสเปอร์
เสื้อคลุมแห่งวิญญาณปิดผนึก

หินพลอย ระดับ S
คู่มือผลิต – เวสเปอร์สตอรมเมอร์ (60%)

อัศวิน ดรากอน ไพทัน
Untitled-0drop2_image017

เวสเปอร์สโลว์
โล่เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเวสเปอร์คัตเตอร์
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
หนังกลับชั้นดี
เส้นใยโลหะ
แร่ดิน
ผลึกดิน
เรนาด
เสื้อคลุมแห่งวิญญาณปิดผนึก
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
โอริคัลคุม
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก – ฉบับหลงลืม
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมความแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S

เวสเปอร์สโลว์
ผลึกดิน
หินเสริมแกร่งโนเบิลเวสเปอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์คัตเตอร์
โธนส์
โอริคัลคุม
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S
ตำราเสริมความแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S

คาริคกระหายเลือด
Untitled-0drop2_image018

สนับเพลาเวอร์เปสปิดผนึก
รองเท้าเวอร์เปสปิดผนึก
วงแหวนเวอร์เปสปิดผนึก
ต่างหูเวอร์เปสปิดผนึก
เฮลเม็ทเวอร์เปสปิดผนึก
กางเกงชั้นนอกเวอร์เปสปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
หนังกลับชั้นดี
เส้นใยโลหะ
แร่ลม
เรนาด
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84

หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
โอริคัลคุม

โอริคัลคุม
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84

เบอร์เซอร์เกอร์กระหายเลือดUntitled-0drop2_image019

ถุงมือเวอร์เปสปิดผนึก
สร้อยคอเวอร์เปสปิดผนึก
ถุงมือหนังอ่อนเวอร์เปสปิดผนึก
แหวนเวอร์เปสปิดผนึก
เสื้อชั้นนอกเวอร์เปสปิดผนึก
เสื้อเกราะเวอร์เปสปิดผนึก
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
หนังกลับชั้นดี
เส้นใยโลหะ
แร่ลม
เรนาด
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84

หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
โอริคัลคุม

เรนาด
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84

คารินเนสกระหายเลือด
Untitled-0drop2_image020

เฮลเม็ทหนังเวอร์เปสปิดผนึก
เสื้อเกราะหนังอ่อนเวสเปอร์ปิดผนึก
กางเกงเกล็ดเวอร์เปสปิดผนึก
ถุงมือฟันดาบเวอร์เปสปิดผนึก
บูทหนังอ่อนเวอร์เปสปิดผนึก
โล่เวอร์เปสปิดผนึก
สัญลักษณ์เวอร์เปสปิดผนึก
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เสื้อคลุมแห่งวิญญาณปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
แร่ลม
เรนาด
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84

หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84
โอริคัลคุม
อดามันเทียม
หินโคกส์

อดามันเทียม
หินชีวิตระดับสูงสุด – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิต – เลเวล 84

เรดบอส

ทั้ง 3 ตัว ดรอป ความปรารถนาของอันธารัส

Advertisements

2 responses to “ดรอป/สปอยล์ – ถ้ำอันธารัส

 1. โดมิคุม มิถุนายน 20, 2014 ที่ 7:00 pm

  Ahaa มัน จุกจิก อภิปราย ในหัวข้อนี้ บทความ สถานที่แห่งนี้ ที่ นี้ เว็บไซต์
  , ฉันได้อ่าน ทุก ที่ดังนั้น ตอนนี้ ฉัน ยัง แสดงความคิดเห็น ที่นี่ สถานที่แห่งนี้ .

 2. ยานอนหลับโดมิคุม มิถุนายน 17, 2014 ที่ 4:02 pm

  ผมชอบ ทุกคนรัก ในสิ่งที่ พวกคุณ มี ประเภท นี้ ทำงานที่ฉลาดและ ได้รับ
  รายงาน ! ติดตาม เลิศ ทำงาน พวก ฉันได้ รวม
  พวกคุณ เป็น ส่วนตัวของฉัน บล็อก .

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: