ดรอป/สปอยล์ – ทุ่งวังเวง ทุ่งเสียงกระซิบ

ตั้งแต่แพชกราเซียพลัส ทุ่งวังเวงและทุ่งเสียงกระซิบถูกปรับให้เป็นพื้นที่ล่าสำหรับเลเวล 83 ขึ้นไป รายละเอียดดังนี้

รูป

ดรอป

สปอยล์

คนคลั่งศาสนาเมอร์โครเคียน
ba98f45a031251110db76681

ดิสเพอร์เซอร์อิคารุส

ชิ้นส่วนดิสเพอร์เซอร์อิคารุส
หินชีวิตระดับสูง เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง เลเวล 80
หินชีวิต เลเวล 80
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชัน ออฟ รูน

คู่มือผลิต – กระสุนเวทย์ปลุกเสก ระดับ S (100%)

ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S

นักพรตเมอร์โครเคียน
a1e11177ce0f80e86b3d3492

ดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
จิตวิญญาณอิคารุส
อาวุธหนักอิคารุส

ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
ชิ้นส่วนจิตวิญญาณอิคารุส
ชิ้นส่วนอาวุธหนักอิคารุส
โอริคัลคุม
หินชีวิตระดับสูง เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง เลเวล 80
หินชีวิต เลเวล 80
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชัน ออฟ เอลิเมนทัล

โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนสพีเทอร์อิคารุส
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S

เมอร์โครเคียนสกปรก
c37cc54981713c56c16cd3b2

สพีเทอร์อิคารุส

ชิ้นส่วนสพีเทอร์อิคารุส
โอริคัลคุม
หินชีวิตระดับสูง เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง เลเวล 80
หินชีวิต เลเวล 80
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชัน ออฟ แอลไลเมนท์

โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนวงแหวนราชวงศ์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูราชวงศ์ปิดผนึก

โกเลมเสริมแกร่งชนิดบุกตะลุย
9cd19975469c37da7849cb2a

เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
กางเกงชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก

ชิ้นส่วนเสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนกางเกงชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
หินชีวิตระดับสูง เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง เลเวล 80
หินชีวิต เลเวล 80
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชัน ออฟ รูน

คู่มือผลิต – ลูกธนูแห่งแสงสว่าง (100%)

ชิ้นส่วนสัญลักษณ์ไดนาสตี้ปิดผนึก
ตำราเสริมความแกร่งเกราะ ระดับ S

ผู้ปลดปล่อยเมอร์โครเคียน
9c79c691caedd45f9733a249

เฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก
วงแหวนเดสทิโนปิดผนึก
เฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก

ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก
โอริคัลคุม
หินชีวิตระดับสูง เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง เลเวล 80
หินชีวิต เลเวล 80
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – เมจิเชียลส์ วิลล์

ชิ้นส่วนเฮลเม็ทราชวงศ์ปิดผนึก
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนค้อนอิคารุส

เทพพยากรณ์เมอร์โครเคียน
569e4232e7ea838a9bbf2948

ค้อนอิคารุส
ไม้เท้าอิคารุส

ชิ้นส่วนค้อนอิคารุส
ชิ้นส่วนไม้เท้าอิคารุส
หินชีวิตระดับสูง เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง เลเวล 80
หินชีวิต เลเวล 80
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – เมจิเชียลส์ วิลล์

ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
ชิ้นส่วนสนับมืออิคารุส
ชิ้นส่วนอาวุธหนักอิคารุส

เมอร์โครเคียนกลายพันธุ์
c84267e0a79806d10685304d

ถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือเดสทิโนปิดผนึก

ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเดสทิโนปิดผนึก
หินชีวิตระดับสูง เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง เลเวล 80
หินชีวิต เลเวล 80
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – เมจิเชียลส์ วิลล์

คู่มือผลิต – กระสุนวิญญาณ ระดับ S (100%)

ชิ้นส่วนเสื้อเกราะราชวงศ์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนราชวงศ์ปิดผนึก

โกเลมเสริมแกร่งชนิดทำลาย
24abf08d4e73bee1b20bbc98

บูทเดสทิโนปิดผนึก
บูทหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
รองเท้าเดสทิโนปิดผนึก

ชิ้นส่วนบูทเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโนปิดผนึก
หินชีวิตระดับสูง เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง เลเวล 80
หินชีวิต เลเวล 80
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชัน ออฟ แอลไลเมนท์

ชิ้นส่วนเฮลเม็ทราชวงศืปิดผนึก
ชิ้นส่วนจิตวิญญาณอิคารุส
ชิ้นส่วนหอกไทรเดนท์อิคารุส

วิญญาณร้ายอาคมนิวาส
b0f64990ab2ba2802df5c3d6

โล่เดสทิโนปิดผนึก
สัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก

ชิ้นส่วนโล่เดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก
หินชีวิตระดับสูง เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง เลเวล 80
หินชีวิต เลเวล 80
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม –
โพรเทคชัน ออฟ เอลิเมนทัล

ชิ้นส่วนดิสเพอร์เซอร์อิคารุส
ชิ้นส่วนจิตวิญญาณอิคารุส
ชิ้นส่วนไม้เท้าอิคารุส

วิญญาณผู้พิทักษ์แท่งอาคม
748c665ce2d80b01077ac817

เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
กางเกงชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก

ชิ้นส่วนเสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนกางเกงชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
โอริคัลคุม
หินชีวิตระดับสูง เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง เลเวล 80
หินชีวิต เลเวล 80
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม –
เมจิเชียลส์ วิลล์

โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนต่างหูราชวงศ์ปิดผนึก
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S

เรดบอส พรายน้ำ เลียน
b7f76a126cb1177194fe1c6d

โล่ราชวงศ์ปิดผนึก
เฮลเม็ทราชวงศ์ปิดผนึก
สัญลักษณ์อาร์คานาปิดผนึก
ค้อนอิคารุส
ไม้เท้าอิคารุส

ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S
ตำราเสริมความแกร่งเกราะ ระดับ S
ชิ้นส่วนโล่ราชวงศ์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทราชวงศ์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์อาร์คานาปิดผนึก
ชิ้นส่วนค้อนอิคารุส
ชิ้นส่วนไม้เท้าอิคารุส
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธปลุกเสก ระดับ S

เรดบอส กวินเดอร์
56c8afe178e718f9c0a919e3

กางเกงเกล็ดราชวงศ์ปิดผนึก
เสื้อเกราะราชวงศ์ปิดผนึก
สพีเทอร์อิคารุส

ชิ้นส่วนกางเกงเกล็ดราชวงศ์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะราชวงศ์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสพีเทอร์อิคารุส
ตำราเสริมความแกร่งเกราะปลุกเสก ระดับ S
ม้วนคาถาคืนชีพปลุกเสก

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: