ต่างหูซาเคนอมตะและเสื้อคลุมของบอส

ไอเทมใหม่ ถูกอัพเดทในแพชไฮไฟว์ 3 ได้แก่

1. ประดับบอส

เมื่อล่าซาเคนในโหมดชั้นสูง เลเวล 83 มีโอกาสดรอป ต่างหูซาเคนอมตะ โดยเป็นไอเทมชั้นสูง ระดับ S84 การใส่ต่างหูซาเคนธรรมดาและแบบใหม่พร้อมกัน จะมีผลแค่วงเดียวเท่านั้น

รูป

ไอเทม

ระดับ

ต้านเวทย์

รายละเอียด

6f16cb931b2292702a55a3eb

ต่างหูซาเคนอมตะ

S84

94

มีประสิทธิภาพ MP+37, ต้านเลือดออกเพิ่มขึ้น 30%, โอกาสโจมตีเลือดออกเพิ่มขึ้น 30%, ปริมาณฮีลเพิ่มขึ้น 15%, ประสิทธิภาพแวมไพริค เรจ, การป้องกันการโจมตีช๊อค/สติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้น 30%, โอกาสการโจมตีช๊อค/สติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้น 30%, การป้องกันธาตุมืดเพิ่มขึ้น 15 การใส่ต่างหูเหมือนกันสองข้างหรือใส่พร้อมกับต่างหูซาเคนทั่วไปจะมีผลเท่ากับใส่ข้างเดียวเท่านั้น

2. ผ้าคลุมแบบใหม่

f9f3fd676ed6f8253bb2a979

ผ้าคลุมแห่งวิญญาณที่ดรอปจากบอสถูกเพิ่มเข้ามาในระบบเกมส์ ได้แก่

รูป

ไอเทม

ระดับ

แหล่งที่หาได้

59e92f9e329d1b86257674ee

เสื้อคลุมซาเคนปิดผนึก

S80

ซาเคนระดับสูง เลเวล 83
เสื้อคลุมซาเคนปิดผนึก การป้องกันกายภาพ, การป้องกันธาตุเพิ่มขึ้น และสามารถใช้ทักษะพิเศษได้เมื่อแก้ผนึก ต้องเปิดผนึกผ่านทางช่างทอผ้า วูล์ฟ คาโนเร, ช่างทอผ้า วูล์ฟ อดัมส์จึงสามารถใส่ได้ เสริมแกร่ง, ประจุธาตุ, ถลุงไม่ได้ แต่แลกเปลี่ยน, โยนได้

59e92f9e329d1b86257674ee

เสื้อคลุมเฟรย่าปิดผนึก

S84

เฟรย่าแบบธรรมดา และแบบยาก
เสื้อคลุมเฟรยาปิดผนึก การป้องกันกายภาพ, การป้องกันธาตุทั้งหมดเพิ่มขึ้น +30 และสามารถใช้ทักษะพิเศษได้เมื่อแก้ผนึก ต้องเปิดผนึกผ่านทางช่างทอผ้า วูล์ฟ คาโนเร, ช่างทอผ้า วูล์ฟ อดัมส์จึงสามารถใส่ได้ เสริมแกร่ง, ประจุธาตุ, ถลุงไม่ได้ แต่แลกเปลี่ยน, โยนได้

59e92f9e329d1b86257674ee

เสื้อคลุมฟรินเทซ่าปิดผนึก

S80

สกาเล็ต ฟาน ฮัลลีชา
เสื้อคลุมฟรินเทซาปิดผนึก การป้องกันกายภาพ, การป้องกันธาตุเพิ่มขึ้น และสามารถใช้ทักษะพิเศษได้เมื่อแก้ผนึก ต้องเปิดผนึกผ่านทางช่างทอผ้า วูล์ฟ คาโนเร, ช่างทอผ้า วูล์ฟ อดัมส์จึงสามารถใส่ได้ เสริมแกร่ง, ประจุธาตุ, ถลุงไม่ได้ แต่แลกเปลี่ยน, โยนได้

zakencloak freyacloak frintezzacloak
61c82fe1e8768719d2257b52 9d4d54f7d7649fe23651501f 8ca8d69b612e6954f1bf2b4a

ผ้าคลุมของซาเคน

ผ้าคลุมของเฟรย่า

ผ้าคลุมของฟรินเทซ่า

เมื่อดรอป ต้องนำไปเปิดผนึกกับ NPC เหมือนผ้าคลุมอื่นๆ และสามารถโยน ขาย หรือแลกเปลี่ยนได้ โดยผ้าคลุมนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษเมื่อสวมใส่

นอกเหนือจากผ้าคลุมที่ดรอปจากบอสโดยตรงแล้ว ยังมีผ้าคลุมที่ได้จากเควสท์ เมื่อล่าซาเคน เฟรย่าและฟรินเทซซ่า แต่ไม่สามารถโยนหรือแลกเปลี่ยนได้

รูป

ไอเทม

ระดับ

แหล่งที่หาได้

0f531cb7e5603e4d0de42fa8

เสื้อคลุมวิญญาณซาเคน

S80

เควสท์ เสื้อคลุมทอวิญญาณ – 1
เสื้อคลุมที่มีวิญญาณของซาเคน การป้องกันกายภาพ, การป้องกันธาตุเพิ่มขึ้น และสามารถใช้ทักษะพิเศษได้เมื่อแก้ผนึก และช่องใส่เสื้อคลุมต้องเปิดอยู่จึงสามารถใส่ได้ เสริมแกร่ง, ประจุธาตุ, ถลุง, แลกเปลี่ยน, โยนไม่ได้

404fee6bf109777cd02eaf81

เสื้อคลุมวิญญาณเฟรย่า

S84

เควสท์ เสื้อคลุมทอวิญญาณ – 2
เสื้อคลุมที่มีวิญญาณของเฟรยา การป้องกันกายภาพ, การป้องกันธาตุเพิ่มขึ้น, สามารถใช้ทักษะพิเศษได้ และช่องใส่เสื้อคลุมต้องเปิดอยู่จึงสามารถใส่ได้ เสริมแกร่ง, ประจุธาตุ, ถลุง, แลกเปลี่ยน, โยนไม่ได้

f5fff47fd06f3c8f4a1ab9db

เสื้อคลุมวิญญาณฟรินเทซ่า

S80

เควสท์ เสื้อคลุมทอวิญญาณ – 3
เสื้อคลุมที่มีวิญญาณของฟรินเทซา การป้องกันกายภาพ, การป้องกันธาตุเพิ่มขึ้น, สามารถใช้ทักษะพิเศษได้ และช่องใส่เสื้อคลุมต้องเปิดอยู่จึงสามารถใส่ได้ เสริมแกร่ง, ประจุธาตุ, ถลุง, แลกเปลี่ยน, โยนไม่ได้

ทักษะของผ้าคลุม

ไอเทม

ทักษะ

รายละเอียด

เสื้อคลุมซาเคน

การเรียกของซาเคน

สามารถย้ายไปยังบริเวณแหล่งกบดานของซาเคน ระยะรอใช้ใหม่ 30 นาที

เสื้อคลุมเฟรย่า

การเรียกของฟรินเทซซ่า

สามารถย้ายไปยังบริเวณแหล่งกบดานของเฟรยา ระยะรอใช้ใหม่ 30 นาที

เสื้อคลุมฟรินเทซ่า

การเรียกของเฟรย่า

สามารถย้ายไปยังบริเวณแหล่งกบดานของฟรินเทซา ระยะรอใช้ใหม่ 30 นาที

เสื้อคลุมวิญญาณซาเคน

การเรียกของซาเคน

สามารถย้ายไปยังบริเวณแหล่งกบดานของซาเคน ระยะรอใช้ใหม่ 30 นาที

เสื้อคลุมวิญญาณฟรินเทซ่า

การเรียกของฟรินเทซซ่า

สามารถย้ายไปยังบริเวณแหล่งกบดานของเฟรยา ระยะรอใช้ใหม่ 30 นาที

เสื้อคลุมวิญญาณเฟรย่า

การเรียกของเฟรย่า

สามารถย้ายไปยังบริเวณแหล่งกบดานของฟรินเทซา ระยะรอใช้ใหม่ 30 นาที

สเตตัสของผ้าคลุม

บอส

ดรอป

เควสท์

ซาเคน

49cfe33c970ed62695f8ee0e 96d6c205fb1cbe1acd185637
 

พลังป้องกัน 20

พลังป้องกัน 40

เฟรย่า

67353daa57a46aae70fb4543 fc6b9c02e9c6fc8abfeeccb3

พลังป้องกัน 30

พลังป้องกัน 60

ฟรินเทซ่า

09cd6555f0a456632f8c64ef 28868b4cefdeda698c8f21b5
 

พลังป้องกัน 20

พลังป้องกัน 40

เควสท์และการเปิดผนึก

bosscloak14

การทำเควสท์ผ้าคลุมนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้เล่นจะต้องเข้าร่วมล่าบอสและต้องสำเร็จ ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง เมื่อสำเร็จอาจได้ไอเทมเควสท์เพียง 1-2 อัน

รายละเอียดเควสท์

ส่วนการเปิดผนึกสามารถนำไปเปิดกับ NPC ที่เมืองอาเดนและรูนได้ในอัตรา

– ผ้าคลุมวิญญาณของซาเคน – 1,186,980 อาเดน่า

– ผ้าคลุมวิญญาณของฟรินเทซซ่า  – 1,186,980 อาเดน่า

– ผ้าคลุมวิญญาณของเฟรย่า – 1,318,800 อาเดน่า

สถานะการใส่ผ้าคลุม

ซ้าย – ยังไม่ได้สวมใส่

ขวา – สวมใส่ผ้าคลุมแล้ว

 9e5c6d3fb553f28e1f399f17 2ce1001a1bdac2781430deff

เสื้อคลุมวิญญาณ

ผ้าคลุมวิญญาณ เลเวล 84 จะไม่ดรอปจากบอสใหญ่ๆอีกต่อไป โดยจะดรอปจากมอนสเตอร์ภายในถ้ำอันธารัสและหุบเขามังกรด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: