ดรอป/สปอยล์ – อารามเงียบ

 

ในแพชเฟรย่า อารามเงียบถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสนามล่า สำหรับสายประชิดและสายเวทย์ เลเวล 83 ขึ้นไป

มอนสเตอร์ส่วนใหญ่ดรอปและสปอยล์ได้เป็นไอเทมเซ็ทเวสเปอร์

 

ลักษณะกายภาพทั่วไป

ชั้นล่าง

ชั้นบน

 

คลิกเลือกดูข้อมูล

ชั้นล่าง

ชื่อ

ดรอป

สปอยล์

ผู้นำทางโซลินา
3a7b804344a94e7be9bf58b1

เวสเปอร์ เบิร์สเตอร์
เวสเปอร์ สแลชเชอร์
เวสเปอร์ คัตเตอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เรนาด
เส้นใยโลหะ
ผลึกศักดิ์สิทธิ์
แร่ศักดิ์สิทธิ์ 
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนเวสเปอร์เบิร์สเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์สแลชเชอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์คัตเตอร์
หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
บันทึกลับที่ถูกลืม – ดีเฟลคท์ เมจิค
คบเพลิงที่ไม่จุดไฟ
กุญแจแห่งความลับ

หนัง
คู่มือผลิต – เวสเปอร์เบิร์สเตอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์สแลชเชอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์คัตเตอร์ (60%)
ชิ้นส่วนสเวสเปอร์เบิร์สเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์สแลชเชอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์คัตเตอร์
ผู้ปลดปล่อยโซลินา
9ff511f37d566be67c5db8e6

เวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์
เวสเปอร์ ซิงเกอร์
เวสเปอร์ อเวนเจอร์

เวสเปอร์ แคสเตอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เรนาด
เส้นใยโลหะ
ผลึกศักดิ์สิทธิ์
แร่ศักดิ์สิทธิ์
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนเวสเปอร์เรทรีบิวเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ซิงเกอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์แคสเตอร์
หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
บันทึกลับที่ถูกลืม – ไฮด์
คบเพลิงที่ไม่จุดไฟ
กุญแจแห่งความลับ

คู่มือผลิต – เวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ ซิงเกอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ แคสเตอร์ (60%)
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ อเวนเจอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เรทรีบิวเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ ซิงเกอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ แคสเตอร์
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ อเวนเจอร์
ผู้บำเพ็ญเพียรโซลินา
459e03976792a12d6b858f2b
เวสเปอร์ ไฟเตอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
อโซเฟ
เอนเรีย
เส้นใยโลหะ
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ ไฟเตอร์
หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
บันทึกลับที่ถูกลืม – ดวล แดกเกอร์ มาสเตอรี
คบเพลิงที่ไม่จุดไฟ
กุญแจแห่งความลับ
ตำราเสริมแกร่งเกราะ ระดับ S
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ ไฟเตอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ ไฟเตอร์
ผู้ปฏิบัติโซลินา
f594529e00b2d0375bc7ee45
เวสเปอร์ เชพเพอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เรนาด
เส้นใยโลหะ
โอริคัลคุม
แร่ศักดิ์สิทธิ์
ตำราเสริมแกร่งเกราะ ระดับ S
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เชพเพอร์ 
หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
บันทึกลับที่ถูกลืม – เซเวน แอร์โรว์
คบเพลิงที่ไม่จุดไฟ
กุญแจแห่งความลับ
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ เชพเพอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ เชพเพอร์
สมาชิกอัศวินโซลิน่า
bb2fa1d2779270e7e6966073
ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
เรนาด
หนังกลับชั้นดี
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์

คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 80
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 80
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 80

โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต –
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก

หัวหน้าอัศวินโซลินา
91d3d92e92344cbc36523bce
ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ

เส้นใยโลหะ
อโซเฟ
เอนเรีย
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก

ชิ้นส่วนถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82

คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) คู่มือผลิต – ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก

 

ชั้นบน

ชื่อ

ดรอป

สปอยล์

ตุลาการศักดิ์สิทธิ์
9ae6b9d9c6d8bf462216cb6b

เวสเปอร์ สตอรมเมอร์
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เรนาด
เส้นใยโลหะ
โอริคัลคุม
แร่ศักดิ์สิทธิ์
ตำราเสริมแกร่งเกราะ ระดับ S
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ สตอรมเมอร์

หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
บันทึกลับที่ถูกลืม – ไฟนอล ซีเครต
คบเพลิงที่ไม่จุดไฟ
กุญแจห้องประกายแสง
กุญแจแห่งความลับ
ตำราเสริมแกร่งอาวุธ ระดับ S
คู่มือผลิต – เวสเปอร์ สตอรมเมอร์ (60%)
ชิ้นส่วนเวสเปอร์ สตอรมเมอร์
ผู้ดูแลศักดิ์สิทธิ์
bb30ad6b489438db3b620cbe

เสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก
กางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
เส้นใยโลหะ
โอริคัลคุม
อดามันเทียม
หินโคกส์
แร่ศักดิ์สิทธิ์
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – กางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนกางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก

หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
บันทึกลับที่ถูกลืม – เอนไลเมนท์ วิซาร์ด
บันทึกลับที่ถูกลืม – เอนไลเมนท์ ฮีลเลอร์
คบเพลิงที่ไม่จุดไฟ
กุญแจห้องประกายแสง
กุญแจแห่งความลับ
เรนาด
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต –
กางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนกางเกงเกล็ดเวสเปอร์ปิดผนึก
ผู้ไกล่เกลี่ยศักดิ์สิทธิ์
d11443e26cc547c07a11de09
เสื้อเกราะหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
สนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
โอริคัลคุม
อดามันเทียม
หินโคกส์
แร่ศักดิ์สิทธิ์
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก 
หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
บันทึกลับที่ถูกลืม – ไซเลนท์ มายด์
บันทึกลับที่ถูกลืม – เอ็กโพส วีคพอยท์
คบเพลิงที่ไม่จุดไฟ
กุญแจห้องประกายแสง
กุญแจแห่งความลับ
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสนับเพลาเวสเปอร์ปิดผนึก
ผู้บูชาศักดิ์สิทธิ์
6385fcbb634bae9eaaa534d5
เสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
กางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เรนาด
เส้นใยโลหะ
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – กางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก (60%) 
ชิ้นส่วนเสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนกางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
บันทึกลับที่ถูกลืม – เทิร์น สโตน
บันทึกลับที่ถูกลืม – เอ็กเซสซีฟ ลอยัลที
คบเพลิงที่ไม่จุดไฟ
กุญแจห้องประกายแสง
กุญแจแห่งความลับ
เรนาด
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – กางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเสื้อชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนกางเกงชั้นนอกเวสเปอร์ปิดผนึก
ผู้พิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์
5d5983caa4c183cbfd889f87
สร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก
ต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก
แหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
เรนาด

หนังกลับชั้นดี
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
แร่ศักดิ์สิทธิ์

คู่มือผลิต – สร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
ชิ้นส่วนสร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก 
หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
บันทึกลับที่ถูกลืม – เซอร์วิเตอร์ แบริเออร์
บันทึกลับที่ถูกลืม – แอนตี้ เมจิค อาร์เมอร์
คบเพลิงที่ไม่จุดไฟ
กุญแจห้องประกายแสง
กุญแจแห่งความลับ
คู่มือผลิต – สร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเวสเปอร์ปิดผนึก (70%)
ชิ้นส่วนสร้อยคอเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
ยอดนักรบศักดิ์สิทธิ์
156a8b8f4e5bd7ce163aef86
ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทเวสเปอร์ปิดผนึก
บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
แร่ศักดิ์สิทธิ์

คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
บันทึกลับที่ถูกลืม – น้ำตกดาว
บันทึกลับที่ถูกลืม – ซิกส์ เซ็นส์
คบเพลิงที่ไม่จุดไฟ
กุญแจห้องประกายแสง
กุญแจแห่งความลับ
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเวสเปอร์ปิดผนึก
นักเวทย์ศักดิ์สิทธิ์
54b6558d4dca1df84516e19e
เฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก
เฮลเม็ทหนังหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
วงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
โล่เวสเปอร์ปิดผนึก
สัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
อดามันเทียม
โอริคัลคุม
หินโคกส์
แร่ศักดิ์สิทธิ์
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – วงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – โล่เวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก 
หินชีวิต – เลเวล 84
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 84
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 84
บันทึกลับที่ถูกลืม – อุกกาบาต
บันทึกลับที่ถูกลืม – มิวชวล รีสปอนว์
คบเพลิงที่ไม่จุดไฟ
กุญแจห้องประกายแสง
กุญแจแห่งความลับ
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทหนังเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – วงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – โล่เวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังหนังเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เวสเปอร์ปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เวสเปอร์ปิดผนึก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: