ดรอป/สปอยล์ – โรงเรียนผู้เชี่ยวชาญ

1

โรงเรียนผู้เชี่ยวชาญ ถูกเปลี่ยนให้เป็นสนามล่าสำหรับสายหอกและสายประชิด เลเวล 83 ขึ้นไป มอนสเตอร์ส่วนใหญ่ธาตุไฟ แพ้ธาตุน้ำ

รายละเอียด

รูป

ดรอป

สปอยล์

ครูฝึกเซล มาฮุม
4b7584a10959af669c41cd88

กางเกงเกล็ดเดสทิโนปิดผนึก
เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก

น้ำมันสำหรับแบบหล่อ
เส้นใยโลหะ
เรนาด
คู่มือผลิต – กางเกงเกล็ดเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก (60%)
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S
ชิ้นส่วนกางเกงเกล็ดเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – ไฟเตอร์ส วิลล์

หนัง
คู่มือผลิต – กางเกงเกล็ดเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก (60%)

ชิ้นส่วนกางเกงเกล็ดเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะเดสทิโนปิดผนึก

หัวหน้าครูฝึกเซล มาฮุม
add718c7f1642b6e398ebf79

สนับเพลาเดสทิโนปิดผนึก
เสื้อเกราะหนังเดสทิโนปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
โอริคัลคุม
ผลึกไฟ
คู่มือผลิต – สนับเพลาเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
ตำราเสริมความแกร่งอาวุธ ระดับ S
ชิ้นส่วนสนับเพลาเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะหนังเดสทิโนปิดผนึก
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – ไฟเตอร์ส วิลล์

หนัง
คู่มือผลิต – สนับเพลาเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เสื้อเกราะหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนสนับเพลาเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนเสื้อเกราะหนังเดสทิโนปิดผนึก

ช่างฝีมือทหารเซล มาฮุม
13eace442fdeafbf5a53b399

ดิสเพอร์เซอร์อิคารุส
ยาเสริมแกร่งสำหรับแบบหล่อ (กาวฟ้า)
กาวสำหรับแบบหล่อ (กาวแดง)
หนัง
โธนส์
ชิ้นส่วนดิสเพอร์เซอร์อิคารุส
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

หนัง
คู่มือผลิต – ดิสเพอร์เซอร์อิคารุส (60%)
ชิ้นส่วนดิสเพอร์เซอร์อิคารุส

ผู้หมวดเซล มาฮุม
ee663412cc0b2da1485d17d3

หอกไทรเดนท์อิคารุส
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
โอริคัลคุม
ชิ้นส่วนหอกไทรเดนท์อิคารุส
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

หนัง
คู่มือผลิต – หอกไทรเดนท์อิคารุส (60%)
ชิ้นส่วนหอกไทรเดนท์อิคารุส

ผู้หมวดเซล มาฮุม
acb631ddadaf20ce6695f7a9

ถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือเดสทิโนปิดผนึก
บูทเดสทิโนปิดผนึก
บูทหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
รองเท้าเดสทิโนปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเดสทิโนปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโนปิดผนึก
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

ตำราเสริมความแกร่งเกราะ ระดับ S
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
(60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเดสทิโนปิดผนึก
(60%)
คู่มือผลิต – บูทเดสทิโนปิดผนึก
(60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเดสทิโนปิดผนึก
(60%)
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโนปิดผนึก

ผู้หมวดเซล มาฮุม
ca77d3bd8c70fe4c19861db4

เฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก
เฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก
วงแหวนเดสทิโนปิดผนึก
โล่เดสทิโนปิดผนึก
สัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก 
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – วงแหวนเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – โล่เดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก 
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก

หนัง
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – วงแหวนเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – โล่เดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก

พ่อครัวใหญ่เซล มาฮุม
ed4aa05e2187ce619fc472a2

โจ๊กแซลมอนเซล มาฮุม

ผู้หมวดเซล มาฮุม
cd1f18e7876eb6dc28361767

เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
กางเกงชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
โอริคัลคุม
ผลึกไฟ
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – กางเกงชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนกางเกงชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – ไฟเตอร์ส วิลล์

หนัง
คู่มือผลิต – เสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – กางเกงชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเสื้อชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนกางเกงชั้นนอกเดสทิโนปิดผนึก

ช่างฝีมือทหารเซล มาฮุม
13eace442fdeafbf5a53b399

สร้อยคอเดสทิโนปิดผนึก
ต่างหูเดสทิโนปิดผนึก
แหวนเดสทิโนปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
โอริคัลคุม
ตำราเสริมความแกร่งเกราะ ระดับ S
คู่มือผลิต – สร้อยคอเดสทิโนปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเดสทิโนปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเดสทิโนปิดผนึก (70%)
ชิ้นส่วนสร้อยคอเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเดสทิโนปิดผนึก
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – ไฟเตอร์ส วิลล์

ตำราเสริมความแกร่งเกราะ ระดับ S
คู่มือผลิต – สร้อยคอเดสทิโนปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – ต่างหูเดสทิโนปิดผนึก (70%)
คู่มือผลิต – แหวนเดสทิโนปิดผนึก (70%)
ชิ้นส่วนสร้อยคอเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนต่างหูเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนแหวนเดสทิโนปิดผนึก

นักรบอารักขาเซล มาฮุม
b97a7f444777e278ea9ab934

ถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
ถุงมือเดสทิโนปิดผนึก
บูทเดสทิโนปิดผนึก
บูทหนังอ่อนเดสทิโนปิดผนึก
รองเท้าเดสทิโนปิดผนึก
น้ำมันสำหรับแบบหล่อ (กาวเหลือง)
เส้นใยโลหะ
เรนาด
โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเดสทิโนปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโนปิดผนึก
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – ไฟเตอร์ส วิลล์

คู่มือผลิต – ถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – ถุงมือเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – บูทหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – รองเท้าเดสทิโนปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนถุงมือฟันดาบเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือหนังเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนถุงมือเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนบูทหนังเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนรองเท้าเดสทิโนปิดผนึก

ทหารใหม่เซล มาฮุม
578fee2644f04416aa584afd

เฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก
เฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก
วงแหวนเดสทิโนปิดผนึก
โล่เดสทิโนปิดผนึก
สัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก 
ยาเสริมแกร่งสำหรับแบบหล่อ (กาวฟ้า)
เส้นใยโลหะ
โธนส์
หนัง 
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – วงแหวนเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – โล่เดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนสัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก 
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชัน ออฟ เอลิเมนทัล

ตำราเสริมความแกร่งเกราะ ระดับ S
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – เฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – วงแหวนเดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – โล่เดสทิโนปิดผนึก (60%)
คู่มือผลิต – สัญลักษณ์เดสทิโนปิดผนึก (60%)
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนเฮลเม็ทหนังเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนวงแหวนเดสทิโนปิดผนึก
ชิ้นส่วนโล่เดสทิโนปิดผนึก

ครูฝึกเซล มาฮุม
f7c3e020215f70de23275edf

ดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
จิตวิญญาณอิคารุส
อาวุธหนักอิคารุส
หนังกลับชั้นดี
เรนาด
โอริคัลคุม
หินโคกส์
ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
ชิ้นส่วนจิตวิญญาณอิคารุส
ชิ้นส่วนอาวุธหนักอิคารุส

หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชัน ออฟ รูน

โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – ดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – จิตวิญญาณอิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – อาวุธหนักอิคารุส (60%)
ชิ้นส่วนดาบซอว์สวอร์ดอิคารุส
ชิ้นส่วนจิตวิญญาณอิคารุส
ชิ้นส่วนอาวุธหนักอิคารุส

ทหารใหม่เซล มาฮุม
c3b0733f48d6eb2b93df571a

ค้อนอิคารุส
ไม้เท้าอิคารุส
หนัง
ยาเสริมแกร่งสำหรับแบบหล่อ (กาวฟ้า)
กาวสำหรับแบบหล่อ (กาวแดง)
โธนส์
ชิ้นส่วนค้อนอิคารุส
ชิ้นส่วนไม้เท้าอิคารุส
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชัน ออฟ เอลิเมนทัล

โอริคัลคุม
คู่มือผลิต – ค้อนอิคารุส (60%)
คู่มือผลิต – ไม้เท้าอิคารุส (60%)
ชิ้นส่วนค้อนอิคารุส
ชิ้นส่วนไม้เท้าอิคารุส

ช่างฝีมือทหารเซล มาฮุม
99d3e3f2e443be5fd55e17f2

สนับมืออิคารุส
เรนาด
หนังกลับชั้นดี
 
โอริคัลคุม
อดามันเทียม
หินโคกส์
ชิ้นส่วนสนับมืออิคารุส
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชัน ออฟ รูน

หนัง
คู่มือผลิต – สนับมืออิคารุส (60%)
ชิ้นส่วนสนับมืออิคารุส

ทหารใหม่เซล มาฮุม
dafd4497b4c8e00d04622caf

สพีเทอร์อิคารุส
ยาเสริมแกร่งสำหรับแบบหล่อ (กาวฟ้า)
กาวสำหรับแบบหล่อ (กาวแดง)
หนัง
โธนส์
ชิ้นส่วนสพีเทอร์อิคารุส
หินชีวิตระดับสูง – เลเวล 82
หินชีวิตระดับกลาง – เลเวล 82
หินชีวิต – เลเวล 82
หนังสือจารลายมือยักษ์กาก
บันทึกลับที่ถูกลืม – โพรเทคชัน ออฟ แอลไลเมนท์

หนัง
ตำราเสริมความแกร่งเกราะ ระดับ S
คู่มือผลิต – สพีเทอร์อิคารุส (60%)
ชิ้นส่วนสพีเทอร์อิคารุส

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: