ประโยชน์ของแก้วผลึกชีวิต

แก้วผลิตชีวิต (ไข่บอส) คือ ไอเทมชนิดหนึ่งซึ่งจะดรอปจากเรดบอสเท่านั้น โดยในแพชไฮไฟว์ 4 นี้ สามารถได้รับแก้วผลึกชีวิตจากเควสท์อีกด้วย และสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายขึ้น

21bc0b5afcdc700b6a37d05c

การได้มาซึ่งแก้วผลึกชีวิต

1. เรดบอส

e9575cc12d25b164fec85836

เมื่อกำจัดเรดบอสสำเร็จ มีโอกาสดรอปไอเทมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธ ชุดเกราะ หรือม้วนคาถาต่างๆ และก็ยังมีแก้วผลึกชีวิตนี้อีกด้วย โดยจะแยกประเภทของแก้วผลึกชีวิตของเรดบอสออกได้ดังนี้

แก้วผลึกชีวิต

เรดบอสจำพวก

กระโหลกมรณเทพ

ปีศาจ, อันเดด

หัวใจมังกร

มังกร

ไข่ธรณี

สัตว์, พืช, แมลง, อสูรกาย

แก่นอินทรีย์วัตถุเทียม

ยักษ์

ดวงจิตเทวดา

แฟรี่, ภูติ, เทวดา

ป้ายหลุมศพวิบัติ

ทั่วไป

2. เควสท์
แพชไฮไฟว์ 4 ได้เพิ่มเควสวันต่อวันที่ NPC ทหารรับจ้าง มาธีอัส โดยผู้เล่นจะต้องเลือกว่าจะกำจัดเรดบอสที่เมืองใด จากนั้นนำไอเทมมามอบให้มาธีอัสเพื่อรับของตอบแทน ส่วนรายละเอียดจะลงอีกที
49c487ea1c9e014b42eacf50
จากภาพ 1 ไอเทมเควส ต่อ แก้วผลึกชีวิต 10 อัน
 
การใช้แก้วผลิตชีวิตในการเรียนทักษะแคลน
เมื่อแคลนเลเวล 5 ขึ้นไป สามารถเรียนทักษะแคลนต่างๆ ได้ โดยจะใช้แก้วผลึกชีวิตและค่าเลื่องชื่อแคลน ทักษะแคลนมีความสำคัญมาก ช่วยให้ผู้เล่นเก็บเลเวล ล่าเรดบอส ทำสงครามได้สะดวกขึ้้น

Clan Skill

Skill
Lv

Clan
Lv

Fame
Point

Life
Crystal

skill0391

แคลน อิมเพรีอุม
ได้สิทธิที่จะก่อตั้งสมาพันธ์
มีผลต่อระดับผู้ปรีชาขึ้นไป

*
1

*
5

*
0

*
ป้ายหลุมศพวิบัติ
1

skill0370

แคลน กาย
HP สูงสุดของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 3%
HP สูงสุดของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 5%
HP สูงสุดของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6%
มีผลต่อผู้ติดตามขึ้นไป

*
1
2
3

*
5
7
11

*
1,500
6,900
13,200

*
ไข่ธรณี
10

skill0372

แคลน จิต
MP สูงสุดของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 3%
MP สูงสุดของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 5%
MP สูงสุดของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6%
มีผลต่อระดับวิสเคาท์ขึ้นไป

*
1
2
3

*
8

*
12,000

*
ดวงจิตเทวดา
10

skill0371

แคลน วิญญาณ
CP สูงสุดของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6%
CP สูงสุดของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 10%
CP สูงสุดของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 12%
มีผลต่อระดับบารอนขึ้นไป

*
1
2
3

*
6
7
8

*
2,100
5,600
12,000

*
แก่นอินทรีย์วัตถุเทียม
10

skill0373

แคลน สุขภาพ
โบนัสฟื้น HP ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 3%
โบนัสฟื้น HP ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 5%
โบนัสฟื้น HP ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6%
มีผลต่อระดับผู้ติดตามขึ้นไป

*
1
2
3

*
5
7
11

*
1,500
6,900
13,200

*
ไข่ธรณี
10

skill0374

แคลน จริยธรรม
โบนัสฟื้น CP ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6%
โบนัสฟื้น CP ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 10%
โบนัสฟื้น CP ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 12%
มีผลต่อระดับผู้ปรีชาขึ้นไป

*
1
2
3

*
6
10

*
2,600
13,000

*
แก่นอินทรีย์วัตถุเทียม
10

skill0375

แคลน โปร่งสบาย
โบนัสฟื้น MP ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 3%
โบนัสฟื้น MP ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 5%
โบนัสฟื้น MP ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6%
มีผลต่อระดับวิสเคาท์ขึ้นไป

*
1
2
3

*
8

*
12,000

*
ดวงจิตเทวดา
10

skill0376

แคลน กำลัง
พลังโจมตีของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 3%
พลังโจมตีของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 5%
พลังโจมตีของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6%
มีผลต่อระดับอัศวินขึ้นไป

*
1
2
3

*
6
7
8

*
3,000
6,500
13,000

*
หัวใจมังกร
10

skill0377

แคลน โล่
พลังป้องกันของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 3%
พลังป้องกันของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 5%
พลังป้องกันของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6%
มีผลต่อระดับอัศวินขึ้นไป

*
1
2
3


6
7
8

*
3,000
6,500
13,000


ไข่ธรณี
10

skill0378

แคลน ฉันทะ
พลังเวทย์ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6%
พลังเวทย์ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 10%
พลังเวทย์ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 12%
มีผลต่อระดับวิสเคาท์ขึ้นไป

*
1
2
3

*
8

*
12,000

*
ดวงจิตเทวดา
10

skill0379

แคลน กันเวทย์
การต้านทานเวทย์ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6%
การต้านทานเวทย์ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 10%
การต้านทานเวทย์ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 12%
มีผลต่อระดับผู้ติดตามขึ้นไป

*
1
2
3

*
5
7
11

*
1,500
6,900
13,200

*
ดวงจิตเทวดา
10

skill0380

แคลน นำวิถี
ความแม่นยำของสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 1
ความแม่นยำของสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 2
ความแม่นยำของสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 3
มีผลต่อระดับบารอนขึ้นไป

*
1
2
3

*
7
8

*
5,600
12,000

*
โครงกระดูกมรณะเทพ
10

skill0381

แคลน ปราดเปรียว
การหลบหลีกของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 1
การหลบหลีกของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 2
การหลบหลีกของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 3
มีผลต่อระดับบารอนขึ้นไป

*
1
2
3

*
8


*
12,000

*
โครงกระดูกมรณะเทพ
10

skill0382

แคลน โล่ปัดภัย
โอกาสป้องกันด้วยโล่ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 12%
โอกาสป้องกันด้วยโล่ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 20%
โอกาสป้องกันด้วยโล่ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 24%
มีผลต่อระดับวิสเคาท์ขึ้นไป

*
1
2
3

*
6
8

*
2,100
12,000

*
หัวใจมังกร
10

skill0383

แคลน โล่กันภัย
พลังป้องกันด้วยโล่ของแคลนเพิ่มขึ้น 24%
พลังป้องกันด้วยโล่ของแคลนเพิ่มขึ้น 40%
พลังป้องกันด้วยโล่ของแคลนเพิ่มขึ้น 48%
มีผลต่อระดับบารอนขึ้นไป

*
1
2
3

*
6
8

*
2,100
12,000

*
หัวใจมังกร
10

skill0384

แคลน กันไต้ฝุ่น
ความอดทนต่อการโจมตีธาตุน้ำ/ลมของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 3
ความอดทนต่อการโจมตีธาตุน้ำ/ลมของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 5
ความอดทนต่อการโจมตีธาตุน้ำ/ลมของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6
มีผลต่อระดับวิสเคาท์ขึ้นไป

*
1
2
3

*
7
8

*
5,100
12,000

*
ป้ายหลุมศพวิบัติ
1

skill0385

แคลน กันลาวา
ความอดทนต่อการโจมตีธาตุไฟ/ดินของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 3
ความอดทนต่อการโจมตีธาตุไฟ/ดินของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 5
ความอดทนต่อการโจมตีธาตุไฟ/ดินของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6
มีผลต่อระดับวิสเคาท์ขึ้นไป

*
1
2
3

*
7
8

*
5,100
12,000

*
ป้ายหลุมศพวิบัติ
1

skill0386

แคลน ทรหด
ความอดทนต่อการโจมตีให้ช๊อคของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 12
ความอดทนต่อการโจมตีให้ช๊อคของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 20
ความอดทนต่อการโจมตีให้ช๊อคของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 24
มีผลต่อระดับวิสเคาท์ขึ้นไป

*
1
2
3

*
7
8

*
5,100
12,000

*
ป้ายหลุมศพวิบัติ
1

skill0387

แคลน เสรีภาพ
ความอดทนต่อการโจมตีให้โดนตรึงของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 12
ความอดทนต่อการโจมตีให้โดนตรึงของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 20
ความอดทนต่อการโจมตีให้โดนตรึงของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 24
มีผลต่อระดับวิสเคาท์ขึ้น

*
1
2
3

*
7
8

*
5,100
12,000

*
ป้ายหลุมศพวิบัติ
1

skill0388

แคลน ตื่นระวัง
ความอดทนต่อการโจมตีให้หลับของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 12
ความอดทนต่อการโจมตีให้หลับของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 20
ความอดทนต่อการโจมตีให้หลับของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 24
มีผลต่อระดับวิสเคาท์ขึ้นไป

*
1
2
3

*
7
8

*
5,100
12,000

*
ป้ายหลุมศพวิบัติ
1

skill0389

แคลน เคลื่อนพล
ความเร็วเคลื่อนที่ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 3
ความเร็วเคลื่อนที่ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 5
ความเร็วเคลื่อนที่ของสมาชิกแคลนเพิ่มขึ้น 6
มีผลต่อระดับมาร์ควิสขึ้นไป

*
1
2
3

*
8

*
11,000

*
บทย่อนฤมิตร
1

skill0390

แคลน มรณโชค
ลดอัตราการลดลงของค่าประสบการณ์และไม่เกิดอาการข้างเคียงจากการตายของสมาชิกแคลนเมื่อตายเพราะ PK/มอนสเตอร์ทั่วไป
มีผลต่อระดับผู้ติดตามขึ้นไป

*
1
2
3

*
7
8

*
6,900
14,00

*
บทย่อนฤมิตร
1

นอกจากนี้ แก้ผลึกชีวิตยังสามารถนำไปแลกเป็นม้วนคาถาแปลงตัวผ่านทางสมาชิกชมรมนักผจญภัย รายละเอียดดังนี้

NPC

ม้วนคาถาแปลงตัว

รายการ

33a1dd4e19fb588700d98ca4

สมาชิกชมรมนักผจญภัย
หมู่บ้านกลูดิน

กาลิกซ์ธรรมทูต

โครงกระดูกมรณะเทพ 4
หัวใจมังกร 4
ไข่ธรณี 4
แก่นอินทรีย์วัตถุเทียม 4
ดวงจิตเทวดา 4
อาเดนา 60,000

33a1dd4e19fb588700d98ca4

สมาชิกชมรมนักผจญภัย
หมู่บ้านปราสาทโอเรน

ยูนิคอร์น
อัศวิน ลิลิม

โครงกระดูกมรณะเทพ 4
หัวใจมังกร 4
ไข่ธรณี 4
แก่นอินทรีย์วัตถุเทียม 4
ดวงจิตเทวดา 4
อาเดนา 60,000

33a1dd4e19fb588700d98ca4

สมาชิกชมรมนักผจญภัย
หมู่บ้านปราสาทชูตต์การ์ต

โกเลมพิทักษ์
มังกรทมิฬไฟโลกันต์

โครงกระดูกมรณะเทพ 4
หัวใจมังกร 4
ไข่ธรณี 4
แก่นอินทรีย์วัตถุเทียม 4
ดวงจิตเทวดา 4
อาเดนา 60,000

33a1dd4e19fb588700d98ca4

สมาชิกชมรมนักผจญภัย
หมู่บ้านปราสาทอาเดน

มังกรระเบิด

โครงกระดูกมรณะเทพ 4
หัวใจมังกร 4
ไข่ธรณี 4
แก่นอินทรีย์วัตถุเทียม 4
ดวงจิตเทวดา 4
อาเดนา 60,000

ที่มา http://power.plaync.co.kr/lineage2/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: