ออพชั่นอาวุธบอส

S84

ดาบคัลลาโบล์ท
Hellblade

ดาบที่ดาเรียนใช้ ประจุพลังพิเศษแก่ผู้ถือ เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเฮสต์, โฟกัส, เฮลธ์ได้

ap_F23_20110311102748800 
ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 1520
โจมตีกายภาพ 396
พลังเวทย์ 176
ใช้กระสุนวิญญาณ N/A
ใช้กระสุนเวทย์ N/A
กิน MP N/A
ทำลายเป็นคริสตัล 7050
หินสะกดวิญญาณ -16
หินพลอยระดับ S 623
ออพชั่นสะกดวิญญาณ

เฮสต์

เสริมสมรรถนะช่วยให้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นประมาณ 11%, เมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น

โฟกัส

เสริมสมรรถนะช่วยให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 25% เมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น

เฮลธ์

เสริมสมรรถนะช่วยให้คริติคอลเพิ่มขึ้น 131 เมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น

สำหรับผู้ยิ่งใหญ่

เมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น และฟื้น CP ในอัตราหนึ่งเมื่อโจมตี

ฟ้าร้อง

ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสเกิดคริติคอล

 

 

S80

มีดฮาบุ
Butcher Blades

ดาบคู่สั้นที่ตุ๊กตาใบมีดใช้ ประจุพลังพิเศษแก่ผู้ถือ พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมากกว่าดาบมือเดียวทั่วไปเมื่อเอนชานท์ และหากเอนชานท์ได้ +4 ขึ้นไปจะช่วยเสริมสมรรถภาพทำให้คริติคอลเพิ่มขึ้น 109 เมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น ใส่ได้ตั้งแต่เลเวล 81 ขึ้นไปใส่ได้เฉพาะแดกเกอร์ มาสเตอร์

ap_F23_20110311102758339 
ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 2100
โจมตีกายภาพ 332
พลังเวทย์ 169
ใช้กระสุนวิญญาณ N/A
ใช้กระสุนเวทย์ N/A
กิน MP N/A
ทำลายเป็นคริสตัล 5845
หินสะกดวิญญาณ
หินพลอยระดับ S
ออพชั่นสะกดวิญญาณ

สำหรับผู้ยิ่งใหญ่

เมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น และฟื้น CP ในอัตราหนึ่งเมื่อโจมตี

สำหรับผู้ยิ่งใหญ่ +4

ช่วยเสริมสมรรถภาพทำให้คริติคอลเพิ่มขึ้น 109  และแก้สถานะเสริมแกร่งของฝ่ายตรงข้ามมากกว่า 1 อย่างในอัตราหนึ่ง หรือทำให้พลังป้องกันด้วยโล่ของฝ่ายตรงข้ามลดลงเมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น

อลหม่าน

ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพการหลบหลีกสูงขึ้น

 

S84

เทียทนอน
Claw of Destruction

อาวุธไม่มีคมที่ทีอัทใช้ ประจุพลังพิเศษแก่ผู้ถือ เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง HP รีเจเนอเรชั่น, HPเดรน, เฮลธ์ได้

 
ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 1740
โจมตีกายภาพ 396
พลังเวทย์ 176
ใช้กระสุนวิญญาณ N/A
ใช้กระสุนเวทย์ N/A
กิน MP N/A
ทำลายเป็นคริสตัล 7050
หินสะกดวิญญาณ -16
หินพลอยระดับ S 623
ออพชั่นสะกดวิญญาณ

HP รีเจเนอเรชั่น

เสริมสมรรถนะช่วยฟื้น HP ในปริมาณ 4% จากความเสียหายที่สร้างให้เกิดแก่ศัตรูด้วยการโจมตีกายภาพสามัญระยะประชิด

HPเดรน

เสริมสมรรถนะช่วยให้ฟื้น HP ในปริมาณ 4% จากความเสียหายที่สร้างให้เกิดแก่ศัตรูด้วยการโจมตีกายภาพสามัญระยะประชิด

ฮลธ์

เสริมสมรรถนะช่วยให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 25%

สำหรับผู้ยิ่งใหญ่

เมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น และฟื้น CP ในอัตราหนึ่งเมื่อโจมตี

ภูเขาถล่ม

ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มสตันเมื่อโจมตี

 

 
S

แอสทรอท
Blades of Delusion

ดาบคู่ที่อาเอนคีเนลใช้ ประจุพลังพิเศษแก่ผู้ถือ ดาบคู่หากทำเอนชานท์เข้ากับดาบสองมือ,อาวุธไม่มีคมสองมือ,สนับ พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นมากกว่าดาบมือเดียวทั่วๆไป และหากเอนชานท์ได้ +4 ขึ้นไป จะช่วยเสริมสมรรถภาพทำให้คริติคอลเพิ่ม 109 และ HP สูงสุดเพิ่ม10% เมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น

  
ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 1520
โจมตีกายภาพ 405
พลังเวทย์ 151
ใช้กระสุนวิญญาณ N/A
ใช้กระสุนเวทย์ N/A
กิน MP N/A
ทำลายเป็นคริสตัล 3597
หินสะกดวิญญาณ
หินพลอยระดับ S
ออพชั่นสะกดวิญญาณ

สำหรับผู้ยิ่งใหญ่

เมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น และทำให้ความเร็วโจมตีของธนู/หน้าไม้เพิ่มขึ้นในอัตราหนึ่งเมื่อโจมตี

ปรารถนา

ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม HP สูงสุด

 

 
S

ทีร์วิง
Blood Brother

ดาบสองมือที่เอฮาน คลานีคุสใช้ ประจุพลังพิเศษแก่ผู้ถือ เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างโฟกัส, เฮลธ์, ไลท์ได้

 ap_F23_20110311102801867 
ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 1740
โจมตีกายภาพ 405
พลังเวทย์ 151
ใช้กระสุนวิญญาณ N/A
ใช้กระสุนเวทย์ N/A
กิน MP N/A
ทำลายเป็นคริสตัล 3597
หินสะกดวิญญาณ -14
หินพลอยระดับ S 285
ออพชั่นสะกดวิญญาณ

โฟกัส

เสริมสมรรถนะช่วยให้คริติคอลเพิ่มขึ้น 111

เฮลธ์

เสริมสมรรถนะช่วยให้ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 25%

ไลท์

พิกัดน้ำหนักเพิ่มขึ้น 20%

สำหรับผู้ยิ่งใหญ่

เมื่อ PvP ความเสียหายที่สร้างจะเพิ่มขึ้น และความเสียหายที่เพิ่มเติมเข้ามาจะเกิดขึ้นในอัตราหนึ่งเมื่อโจมตี

ลมกรรโชก

ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วโจมตี

 

 
A

สายลมแห่งมาร์ดีล
Mardil’s Fan

พัดเวทย์ที่มาร์ดิลใช้ ประจุพลังพิเศษแก่ผู้ถือ เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเมจิคพาวเวอร์, เมจิคไซเลนท์, อคิวเมนได้

   
ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 840
โจมตีกายภาพ 186
พลังเวทย์ 152
ใช้กระสุนวิญญาณ N/A
ใช้กระสุนเวทย์ N/A
กิน MP N/A
ทำลายเป็นคริสตัล 1659
หินสะกดวิญญาณ -12
หินพลอยระดับ A 140
ออพชั่นสะกดวิญญาณ

เมจิคพาวเวอร์

เสริมสมรรถนะช่วยให้เมื่อใช้เวทย์ปริมาณกิน MP เพิ่มขึ้น 15% และพลังเวทย์เพิ่มขึ้น 167

เมจิคไซเลนท์

เสริมสมรรถนะช่วยให้เป้าหมายติดเงียบในอัตรา 10% เมื่อใช้ทักษะเวทย์ต่อเป้าหมาย

อคิวเมน

เสริมสมรรถนะช่วยให้ความเร็วร่ายเวทย์เพิ่มขึ้น 15%

วิญญาณศักดิ์สิทธิ์

ไอเทมหายากซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณฮีล

ดูตำแหน่งของเรดบอสเพิ่มเติม ที่นี่

Advertisements

One response to “ออพชั่นอาวุธบอส

  1. อาหารเสริมลดน้ําหนัก สิงหาคม 19, 2014 ที่ 12:44 pm

    I’m very pleased to uncover this page. I wanted to
    thank you for your time due to this fantastic read!!
    I definitely loved every little bit of it and i also have you saved to fav to check out new
    things in your site.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: